วัดธรรมามูล วรวิหาร จังหวัดชัยนาท

หมู่ 1 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

1. วัดธรรมามูล วรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งอยู่บนไหล่เขาธรรมามูลริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา สันนิษฐานว่า พระมหาธรรมราชา กษัตริย์แห่งราชวงศ์สุโขทัยทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ. 2120 และได้มีการบูรณะในสมัยกรุงศรีอุยุธยา ส่วนน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดธรรมามูลได้นำไปใช้ในพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาด้วย สิ่งสำคัญภายในวัดคือ หลวงพ่อธรรมจักร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติประทับยืนบนฐานดอกบัว พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ หันพระพักตร์ไปในทิศเหนือ สูง 4.50 เมตร กลางฝ่าพระหัตถ์มีรอย “ธรรมจักร” ตามตำนานเล่าว่ามีผู้พบพระพุทธรูปลอยมาตามแม่น้ำเจ้าพระยามาถึงบริเวณหน้าวัดธรรมามูลวรวิหาร และได้ลอยวนเวียนอยู่หน้าวัด พระภิกษุและชาวบ้านจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานที่วัดธรรมามูล วรวิหาร จนถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
06.00 น. – 18.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เจ้าอาวาสวัดธรรมามูล โทร. 09 5641 7332
๕. ช่องทางออนไลน์ –
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น