โฮมสเตย์นางยุพา นุ่นดำ จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง ๑๔๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
๑.จำนวนห้อง ๓ ห้อง
๒.ราคา ๑๕๐ บาท/ห้อง
๓.ลักษณะของที่พัก /โฮมสเตย์
– ธรรมชาติที่สวยงาม เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๔.กิจกรรมพิเศษ รับประทานอาหารกลางวันกับชุมชนร่วมกิจกรรมทำขนมพื้นบ้านกับชุมชน
๕.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
นางยุพา สกุล นุ่นดำ
นางเสาวนีย์ ศรีหมอก
เบอร์โทร. ๐๘ ๙๖๔ ๙๐๐๙

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น