น้ำตกพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง.ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๑. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน ๔ ชั้น (หนาน) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายเล สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์ ริมเชิงเขาแล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน น้ำตกพรหมโลกเป็นสถานที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒ ในครั้งเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – เมษายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
คนไทย
– เด็ก 20 บาท
– ผู้ใหญ่ 40 บาท
ต่างชาติ
– เด็ก 100 บาท
– ผู้ใหญ่ 200 บาท
รถยนต์ 30 บาท
มอเตอร์ไซด์ 20 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น