วัดพระศรีสรรเพชญ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่ตั้ง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑. วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นวัดประจำพระราชวังหลวงและเป็นวัดซึ่งไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา มีเฉพาะเขตพุทธาวาสเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา ตามหลักฐานประวัติศาสตร์อ้างอิงว่าสมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงใช้พื้นที่บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์สร้างพระราชวังและใช้เป็นที่ประทับ กระทั่งถึงสมัยพระบรมไตรโลกนาถ จึงทรงสร้างพระราชมณเฑียรขึ้นใหม่ทางตอนเหนือ แล้วโปรดยกให้บริเวณวัดพระศรีสรรเพชญ์เป็นเขตพุทธาวาส ใช้ประกอบพิธีสำคัญของบ้านเมืองจุดเด่นของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาสามองค์ ซึ่งทั้งสามองค์ได้รับการสร้างขึ้นต่างวาระกัน เจดีย์องค์ตะวันออกสร้างขึ้นสมัย สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๐๓๕ เพื่อบรรจุพระอัฐิของพระราชบิดา คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ จากนั้นทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ (องค์กลาง) เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระบรมราชาที่ ๓ ผู้เป็นพระบรมเชษฐา ครั้นถึงสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ ๔ จึงทรงให้สร้างพระเจดีย์องค์ที่สาม เพื่อบรรจุพระอัฐิของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๒ ผู้เป็นพระราชบิดา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น