เขาตังกวน จังหวัดสงขลา

ที่ตั้งถนนสุขุม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑. เขาตังกวน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา เป็นเนินเขาสูง จากระดับน้ำทะเลประมาณ ๒,๐๐๐ ฟุต จากยอดเขาตังกวนนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาได้โดยรอบ สิ่งสำคัญบนเขาเขาตังกวน คือ เจดีย์พระธาตุ หรือพระเจดีย์หลวง เป็นเจดีย์คู่เมืองสงขลาสร้างในสมัยอาณาจักรนครศรีธรรมราช เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี โดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินหลวงให้เป็นทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ และในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ พระบาทสมเด็จพระภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุให้มาบรรจุในองค์พระเจดีย์ ประภาคาร สร้างขึ้นตามพระราช ดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเริ่มสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๔๓๙ และแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๐ ศาลาพระวิหารแดง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริให้สร้างเป็นพลับพลาที่ประทับ แต่ยังคงสร้างค้างอยู่ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.๒๔๓๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างจนสำเร็จในเวลาต่อมา แล้วยังทรงพระราชดำริให้สร้างบันไดนาคขึ้นจาก พลับพลา สำเร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๔๔๐ การขึ้นเขาตังกวนสามารถขึ้นได้ ๒ ทาง คือ ขึ้นเขาตังกวนโดยลิฟท์ และเดินขึ้น ซึ่งทางขึ้นอยู่ฝั่งตรงกันข้ามด้านทิศตะวันตก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าเที่ยวชมตลอดทั้งปี
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
นั่งลิฟท์ขึ้นเขาตังกวน
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๕
๗. ช่องทางออนไลน์
อีเมล์ :nfo@songkhlacity.go.th, songkhla.skcity@gmail.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ /ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น