วัดมหาชัย (วัดมหาธาตุไตยภูมิ)

๑. วัดมหาชัย เดิมชื่อ วัดมหาธาตุไตรยภูมิ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู สร้างเมื่อปี พ.ศ.2026เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างเมือง ในวัดพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวาง ปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่ติดกำแพงวัดด้านหน้า ภายในวัดมหาชัยมีหอพระบาง สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองหนองบัวลำภู โดยการสร้างของกรมศิลปากรออกแบบให้เป็นสถาปัตยกรรมล้านช้าง โดยยึดจากจารึกใต้ฐานพระบาง ซึ่งเป็นภาษาล้านนา ลักษณะคล้ายกับหอพระบาง ที่เมืองหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พระบาง วัดมหาชัย เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร มี 2 องค์คู่กัน มีลักษณะเหมือนกันทั้ง 2 องค์ ถือเป็นโบราณวัตถุที่สำคัญ ของจังหวัดหนองบัวลำภู สร้างด้วยทองสีดอกบวบ มีอักษรจารึกอยู่ที่ฐานเป็นภาษาขอม หรือที่ชาวเมืองเรียกกันว่า “อักษรธรรม” บอกชื่อผู้สร้างและวันเดือนปีที่สร้าง มีอายุกว่า 200 ปี ตามหลักฐานจารึกระบุว่า สร้างโดยแม่อวนและพ่ออวนชาวบ้านหนองบัวลำภู สร้างถวายเมื่อปี พ.ศ.2366 จนกลายมาเป็นพระพุทธรูปประจำคู่บ้านคู่เมืองถึงปัจจุบัน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 2250 1882 (พระครูปทุมธรรมาภิบาล)
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : วัดมหาชัย หนองบัวลำภู

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น