ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย(นาเฮียใช้) จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่ตั้ง 150/2 หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
นอกจากรูปแบบที่แสดงถึงความเป็นบ้านเรือนไทยที่งดงามแล้ว ที่นี้ยังเป็นที่ที่รวบรวมองค์ความรู้ในวิถีของเกษตรกรที่ทรงคุณค่า ทำให้หวนคิดถึงภาพ ภาพวิถีแห่งท้องทุ่ง ยุ้งฉาง ไอ้ทุยควายไทย และเครื่องมือในการดำรงชีวิติของผู้คนในถิ่นนี้ นอกจากนี้ภายในศูนย์การเรียนรู้ ได้แบ่งพื้นที่เรียนรู้ออกเป็นหลายส่วน ได้แก่ เรือนศูนย์รวมดวงใจไทยทั้งชาติ เรือนพระแม่โพสพ เรือนวิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต หอเตือนภัยชาวนา ฯลฯ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-1๗.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ

๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
การชมแปลงนาสวย ๆ ที่ปลูกให้เป็นรูปร่างต่าง ๆ อาทิ แผนที่ประเทศไทย หรือการปลูกข้าวสีเขียวสลับกับต้นข้าวสีดำด้วยการแปลงเป็นอักษรรูปร่างต่าง ๆ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 09 2626 1515
๗. ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/naherechai/
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น