ต้นยางนาคู่ จังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้ง ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า ตำบลบางเจ้าฉ่า อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
๑. ต้นยางนาคู่ ที่ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า เป็นต้นยางนาคู่ ที่สูงใหญ่สวยงามติดอันดับ 3 ของประเทศไทย มีความที่สูงประมาณ 83 เมตร และวัดโดยรอบต้นลำต้นได้ 9.99 เมตร 12 คนโอบ อีกทั้งยังเป็นไม้ที่มีลักษณะดี รูปทรงสวยงาม เรือนยอดสมบูรณ์ ต้นยางนาคู่มีอายุกว่า ๔๐๐ ปี ยืนต้นอยู่เคียงคู่กับตำบลบางเจ้าฉ่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ทั้งนี้บริเวณโดยรอบยังมีต้นยางขนาดใหญ่อยู่ในบริเวณเดียวกันกว่า 30 ต้น โดยเป้นสถานที่ที่ประชาชนนักท่องเที่ยว ที่เดินทางดูความสวยงามของความยิ่งใหญ่และความสวยงามของต้นยางนาคู่ ณ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบางเจ้าฉ่าแหง่นี้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว(ช่วงเดือน)
ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – มกราคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ถ่ายรูปคู่กับต้นยางนา ที่ใหญ่ที่สุด อายุประมาณ ๔๐๐ ปี
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๑๕๘๗ ๔๒๒๖
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook Fanpage : ชุมชนคุณธรรมบ้านบางเจ้าฉ่า
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น