นิมิต ทักโลวา

ที่ตั้ง ๖๖ หมู่ ๑ บ้านนางัว ตำบลนางัว อำเภอน้ำโสม
๑. นายนิมิตร ทักโลวา หมอดินอาสาดีเด่นชนะเลิศกรมพัฒนาที่ดินและเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปี 2556 ผู้ประสบความสำเร็จจากการนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ร่วมกับความรู้ในการแก้ไขปัญหาดินเสื่อมสภาพ ปรับปรุงบำรุงดินด้วยนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ทำการเกษตรของตนเองจนสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ดินรกร้าง มีปัญหาดินตื้น เป็นดินลูกรังและมีความลาดเท ให้สามารถกลับมาปลูกพืชได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
นายนิมิตร ทักโลวา โทร. 09 5170 0023 / 08 1576 7077
๖. ช่องทางออนไลน์
Line : 0951700023
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น