ร้านชุมชนคุณธรรมวัดสิรินธรวรารามภูพร้าว จังหวัดอุบลราชธานี.

ที่ตั้งเมืองแรงแสง ตำบลช่องเม็กอำเภอ สิรินธร.จังหวัดอุบลราชธานี.
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ เมืองเรืองแสง
๒.ชื่อผู้ประกอบการ น.ส.ชนิกาญจน์ ดีเลิศตระกูล
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ปลาแก้วสามรส
มีสารอาหารแคลเซียมจากปลา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๗๕๓๕ ๙๖๖๑
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/aumruktour

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น