วัดสุปัฏนารามวรวิหาร จ.อุบลราชธานี

ที่ตั้ง ถนนวัดสุปัฏ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
 ๑. เป็นวัดธรรมยุตนิกายแห่งแรกของจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๔ โดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรงตั้งชื่อวัดให้ ซึ่งหมายถึงวัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดีพระอุโบสถหลังปัจจุบันเป็นรูปทรงพระนิยม มีความกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๔ เมตร สูง ๒๒ เมตร ผู้อำนวยการสร้างในสมัยนั้นคือ สมเด็จพระมหาวีระวงศ์(ติส โส อ้วน) เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๗๙ สถานปนิกผู้ออกแบบคือ หลวงสถิตนิมานกาล นายช่างหลวงแผ่นดินภายในพระอุโบสถ มีพระสัพพัญญูเจ้าเป็นองค์พระประธาน และ ยังมีพระองค์อื่นอีก ได้แก่ พระแก้วขาวเพชนน้ำค้าง พระนาคปรกศิลาทราย พระพุทธสิหิงค์จำลอง นอกจากนี้ยังมีรูปหล่อพระอุบาลีคุณูปมาจารย์และรูปหล่อสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ โดยมีนายคำหมา แสงงาม ศิลปินแห่งชาติประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็นช่างหล่อและปั้น มีหอศิลปวัฒนธรรม ใช้เป็นที่เก็บ รวบรวมศิลปะ โบราณวัตถุต่างๆ และสิ่งของ เครื่องใช้ของคนสมัยก่อนที่ญาติโยมนำมาถวาย จะเปิดให้ชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น พระอุโบสถใช้ประกอบศาสนพิธีและพิธีกรรมทางศาสนา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วัดเปิดตลอดเวลา ยกเว้นหอศิลปวัฒนธรรมจะเปิดให้เข้าชมเฉพาะเทศกาลสำคัญเท่านั้น
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๑๗๗๒ ๖๔๑๖
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook วัดสุปัฏนารามวรวิหาร
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น