ศิลปะการแสดงกลองยาวนกขมิ้น

ที่ตั้ง อาคารอเนกประสงค์บ้านทุ่งยั้งเหนือ หมู่ 1 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
กลองยาวนกขมิ้น
๒.ชื่อผู้ประกอบการ
นางกลอย ลาล่วง
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ กลองยาวนกขมิ้น
กลองยาวนกขมิ้น ได้รับการสืบทอดทายาทรุ่นที่ ๓ มาจาก นายสวน สังข์งิ้ว ผู้ก่อตั้งวงกลองยาวนกขมิ้นรุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๕ ทั้งนี้ยังคงรักษารูปแบบการแสดงแบบดั้งเดิมไว้มากที่สุด มีการต่อตัว ตีลังกา แสดงลีลาระหว่างการตีกลองยาว
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๑0.00 น. – เวลา 1๖.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
เบอร์โทรศัพท์ 08 5051 3040
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/profile.php?id=100022794150597

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น