วัดแก้วโกรวาราม จังหวัดกระบี่

เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ และเป็นวัดประจำจังหวัดกระบี่ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๓ เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ มาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๕๕ จนถึงปัจจุบัน ลักษณะภายนอกของวัดแก้วโกรวาราม ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมศาสนา โดยเฉพาะ พระอุโบสถสีขาวหลังใหญ่ ตั้งอยู่บนเนินดิน ที่มีการสร้างใหม่และออกแบบได้อย่างสวยงามมาก ทางเดินขึ้นบันไดพญานาคเป็นลานเรียบๆ ก่อนที่จะขึ้นบันไดช่วงสุดท้าย ที่เริ่มจะเพิ่มระดับความชันตามสภาพภูมิประเทศ ส่วนภายในของพระอุโบสถเมื่อเข้ามาก็จะพบพระประธานองค์ใหญ่ ส่วนด้านฝาผนังก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมาก ภาพจิตรกรรมฝาผนังรอบด้าน ประกอบไปด้วยภาพสำคัญ ๆ ดังนี้ พระแม่ธรณีบีบมวยผม, พระศาสดาประสูติ, พระโพธิสัตว์ประทับเสวยรมย์ อยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิต ก่อนเสด็จลงมาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ นายภิญโญ สุวรรณคีรี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่

ที่ตั้ง ๒/๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
๑.ธารโบกขรณีเดิมชื่อ “ธารอโศก” เป็นป่าดงดิบอยู่ระหว่างหุบเขา มีธารน้ำไหลลอดภูเขาแล้วไหลลงสู่ทะเลที่ตำบลแหลมสัก สภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชันทอดตัวในแนวเหนือ-ใต้ ประกอบด้วยภูเขาหินปูน มีพันธุ์ไม้ที่หลากหลาย เช่น ป่าดงดิบ ป่าชายเลน ป่าพรุ พื้นที่บางส่วนเป็นหมู่เกาะในทะเลอันดามัน ช่วงที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวคือธันวาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม อุทยานฯ มีบ้านพักรวมถึงจุดกางเต็นท์บริการนักท่องเที่ยว
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม-ต้นเดือนพฤษภาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ ๖๐ บาท เด็ก ๓๐ บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ ๓๐๐ บาท
เด็ก ๑๐๐ บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีทางเดินชมธรรมชาติและพายเรือคายัคชมทิวทัศน์สวยงาม
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๕๖๘ ๑๐๙๖
๗.ช่องทางออนไลน์
E-mail : thanbokechorani”np@gmail.com
Facebook อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร)

ร้านอาหารหอมเคย จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ตั้งอยู่ภายในปั๊มคาลเท๊กซ์อ่าวลึก)
๑. เป็นจุดแวะพักที่มีของกินอร่อย เป็นอาหารไทย-ใต้ จุดขายคือเน้นกะปิ ใช้กะปิดี กะปิหอมเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร มีอาหารจานเดียวและทานเป็นกับข้าวให้ได้เลือกรับประทานมากมาย
๒ เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ปลาจุกเครื่อง
๒.๒ หมูคั่วเคย
๒.๓ ข้าวคลุกกะปิ
๓ วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิดของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เปิดบริการทุกวัน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านอาหารหยวนเป่า ติ่มซำ จ.กระบี่

ที่ตั้ง ๑๑๓ หมู่ที่ ๑ ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ (ตั้งอยู่ภายในปั๊มคาลเท๊กซ์อ่าวลึก)

๑.เป็นจุดแวะพักที่มีของกินอร่อย เป็นอาหารไทย-ใต้ จุดขายคือเน้นกะปิ ใช้กะปิดี กะปิหอมเป็นส่วนประกอบในการทำอาหาร มีอาหารจานเดียวและทานเป็นกับข้าวให้ได้เลือกรับประทานมากมาย

๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
๒.๑ ปลาจุกเครื่อง
๒.๒ หมูคั่วเคย
๒.๓ ข้าวคลุกกะปิ

๓.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิดของร้าน
๑๐.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
เปิดบริการทุกวัน

๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๐๗๐๙ ๙๐๕๘
๕.ช่องทางออนไลน์

เฟสบุ๊ค หยวนเป่า กระบี่ YuanBao Krabi

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม