ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำเสือ จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชนบ้านถ้ำเสือ หมู่ที่ 3  ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน  ภูเขาล้อมรอบมีผืนป่าที่สมบูรณ์ มีธรรมชาติที่สวยงาม วิถีชีวิตเรียบง่าย เหมาะกับการมาท่องเที่ยวพักผ่อน บรรยายกาศภายในชุมชนร่มรื่น สดชื่น และผ่อนคลาย   อาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร  ทำสวนผลไม้ ได้แก่ ทุเรียน  เงาะ ฯลฯ   

ชุมชนบ้านถ้ำเสือ มีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่าน มีธนาคารต้นไม้ที่ปัจจุบันเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  กิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย  ได้แก่  การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด การปลูกผักอินทรีย์  ฐานธนาคารต้นไม้  การปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ การล่องเรือยาง  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดถ้ำเสือ
เป็นวัดในพื้นที่ชุมชนซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบ้านถ้ำเสือ เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมทางด้านศาสนา และวัฒนธรรม ของชุมชน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารต้นไม้  การปั้นกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ การยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เป็นต้น 

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนผลไม้บ้านถ้ำเสือ
เป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ เงาะ ทุเรียน โดยผลของเงาะจะกลม รสชาติหวาน กรอบ อร่อย เนื้อร่อน ส่วนทุเรียนเนื้อจะเหลือง หวาน อร่อย นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวชมสวนโดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชม สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ สามารถเข้ามาเก็บชิมเงาะได้แบบสด ๆ จากต้น ทำให้นักท่องเที่ยวประทับใจอย่างมาก

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำทองม้วนน้ำตาลโตนด
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการทำทองม้วนน้ำตาลโตนด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนบ้านถ้ำเสือ
การปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการปั้นและยิงกระสุนเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ เป็นการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ
การล่องเรือยาง
ธนาคารต้นไม้บ้านถ้ำเสือ นักท่องเที่ยวได้นั่งเรือยางเพื่อสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเพชรบุรี

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม