วิสาหกิจชุมชนช้างสาน

ที่ตั้ง บ้านเลขที่ ๕๗ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ช้างสาน
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายพุทธิธร ฉัตรบริรักษ์
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ งานหัตถกรรมถักสานผักตบชวา
วิสาหกิจชุมชนช้างสารมีการจัดทำผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมงานจักสาน อาทิ กระเป๋า “ ชวาชาตรี ” ตะกร้า หูหิ้วแก้วกาแฟ กระเป๋าแก้วเยติ จากผักตบชวา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นจากผักตบชวา และมีลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ประจำชุมชน เป็นการนำลวดลายของชุดละครชาตรีมาประยุกต์เข้ากับกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ ของชุมชน
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม