ร้านแม่กุหลาบขนมไทย จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง ๓๗/๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ แม่กุหลาบขนมไทย
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางกุหลาบ ช่วยเต็ม
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนมศิลาอ่อน
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ แม่กุหลาบได้คิดค้นสูตร “ขนมศิลาอ่อน” ขึ้นมา ด้วยการดัดแปลงจากขนมเปียกปูน เพื่อให้สะดวกในการรับประทานและยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้น เนื่องจากขนมเปียกปูนต้องโรยมะพร้าวเวลารับประทานทำให้ขนมเสียเร็ว จึงเปลี่ยนจากการใช้มะพร้าวมาคั้นเป็นน้ำกะทิสดผสม ลงในตัวขนมโดยตรง และตั้งชื่อว่า ขนมศิลาอ่อน ซึ่งมีรสชาติอร่อยและมีกลิ่นหอมจากใบเตย และปัจจุบันเป็นขนมศิลาอ่อนของร้านแม่กุหลาบขนมไทย ที่มีชื่อเสียงและเป็นของฝากที่ขึ้นชื่อของอำเภอสวี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ สาคูกวน ข้าวเหนียวกวน กาละแม ขนมชั้น ขนมตะโก้ ฯลฯ
 ความโดดเด่น สั้นนิยมใช้ในงานมงคลสมรส งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่งานมงคลต่าง ๆ
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา..08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 1300 0834
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/แม่กุหลาบขนมไทย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม