อาคารร้านค้าขายของฝาก ของที่ระลึก (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) จังหวัดพิษณุโลก

ที่ตั้ง ภายในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช)
๑.อาคารร้านค้าขายของฝาก ของที่ระลึก (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช เป็นศูนย์รวมและจำหน่ายสินค้าของฝากของที่ระลึกจากทุกอำเภอในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดใกล้เคียง ภายในอาคารประกอบด้วยร้านจำหน่ายสินค้าอยู่มากมายกว่า ๒๐๐ ร้านให้นักท่องเที่ยวได้เลือกชมและเลือกซื้อ นอกจากนี้บริเวณด้านข้างพระวิหารยังมีสถานที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคล
๒.ประเภทของผลิตภัณฑ์ (อาทิ ของกิน ของใช้ เครื่องประดับ หรือตกแต่ง)
ผลิตภัณฑ์กล้วยแปรรูป, หมี่ซั่ว, เมี่ยงกะปิ, ข้าวเกรียบ, มะขามคลุกหมูยอ, ยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์จากผ้า, ผลิตภัณฑ์จากไม้, ผลิตภัณฑ์กระเป๋า
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดเวลา ๐๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5525 8966
๕.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม