จักสานไม้ไผ่ บ้านกลางแดด

ที่ตั้ง ๔๐ ม. ๔ บ้านกลางแดด ต.กลางแดด อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ จักสานบ้านกลางแดด
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางพะเยาว์ ศรีอำพร
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น ตะกร้าสาน
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม ๐๘ ๖๙๒๗ ๗๖๖๔
๖.ช่องทางออนไลน์ www.facebook.com/จักสานไม้ไผ่-บ้านกลางแดด-578757038964586/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม