ล่องแพแม่น้ำบางขาม” บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.บ้านสวนขวัญ อยู่ใกล้กับแม่น้ำบางขาม นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม ล่องแพไม้ไผ่ และชมบรรยากาศยามเย็น วิถีชีวิตของชุมชนบนลุ่มน้ำบางขาม และวิถีชุมชนเชิงเกษตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน เป็นกิจกรรมช่วงเย็นของบ้านสวนขวัญโฮมสเตย์
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ช่วงตุลาคม-กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ 
ที่พัก+อาหารเช้า+กิจกรรม ท่านละ 750 บาท
มีราคาสำหรับเป็นคณะ
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
-ล่องแพไม้ไผ่ เล่นน้ำ ลุ่มแม่น้ำบางขาม
-ชมวิวยามเย็นและพระอาทิตย์ตก
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว วิถีชุมชนเชิงเกษตร
เบอร์โทร 08 4775 1435
7.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : บ้านสวนขวัญ / อิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
– line id : hi_kwan
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ /ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านสวนขวัญโฮมสเตย์ จังหวัดลพบุรี

ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.ประเภทของที่พัก โฮมสเตย์
๒.จำนวนห้อง 1 หลัง/ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Deluxe Suit Family Room ราคา 350-750 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
– ล่องแพชมวิวแม่น้ำบางขาม
– ดำนาเกี่ยวข้าว
– ชมบ้านไทยหลบโจร
– ทำพิซซ่าเตาถ่าน
– ปั้นขนมลูกชุบ
– ทำกระถางจากผักตบ
– ทำสบู่สมุนไพร
– ทำยาหม่องสมุนไพร
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
คุณอิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
ประธาน วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว วิถีชุมชนเชิงเกษตร เบอร์โทร 08 4775 1435
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : บ้านสวนขวัญ / อิงณภัสร์ วงษ์สิทธิชัย
– line id : hi_kwan

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี

ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
๑.วัดห้วยแก้วมีอายุราว ๑๔๐ ปี ตั้งอยู่บนลำห้วยแก้ว ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี บริเวณวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย ให้ประชาชนได้มากราบไหว้ อาทิ องค์พระเจดีย์มหาเมตารัตนะรังสีอยู่กลางน้ำมีความสวยงาม ตระการตามากๆ รูปทรงในยุคขอม เป็นศิลปะผสมผสานระหว่างไทย เขมร และพม่า ออกแบบวิจิตรงดงามซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตคนริมคลองบางขามเพื่อเป็นศาสนวัตถุถวายเป็นพุทธบูชานับได้ว่าเป็นวัดที่เกิดจากแรงศรัทธาของชุมชนตำบลมหาสอน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อสอบถาม พระครูรัตนาธิคุณ เจ้าอาวาสวัดห้วยแก้ว โทร. 08 9237 8896
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : วัดห้วยแก้ว
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดไลย์ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
๑.วัดไลย์ สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ประมาณ ปี พ.ศ. ๑๘๐๐ ปัจจุบัน มีพระครูวิลาสพัฒนคุณ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร มีประวัติจารึกไว้ในคัมภีร์ใบลานว่า เดิมเป็นหมู่บ้านท่าลาด แขวงเมืองปาวา มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพรรณธัญญาหาร และเป็นที่มาของ“พระศรีอาริยเมตไตรย์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ ภายในวัดไลย์ มีโบราณสถานโบราณวัตถุที่เก่าแก่หลายอย่าง เช่น พระอุโบสถ พระวิหารเก้าห้อง มณฑปยอดปรางค์ รูปหล่อพระศรีอาริยเมตไตรย์ เป็นต้น และมีพิพิธภัณฑ์วัดไลย์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของวัดและเป็นของเก่าที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำมาถวายวัด โดยจัดแสดงให้ชมในอาคารพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น และมีต้นพิกุลขนาดใหญ่อายุกว่า ๓๐๐ ปี ซึ่งเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดไลย์ นอกจากนี้ ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำเดือน ๖ ของทุกปี วัดไลย์จัดให้มีประเพณีแห่พระศรีอาริยเมตรไตรย์ ทางสถลมารค โดยมีการจัดขบวนอัญเชิญพระศรีอาริย์ขึ้นบุษบกและช่วยกันชักลากแห่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ ช่วงกลางคืนมีการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดทุกวัน เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๙๑๐๕
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : ชมรมรักษ์วัดไลย์
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลพระกาฬ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ ศาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ 2 องค์ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา ซึ่งองค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 05.30 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– คุณปราโมทย์ เกตุอำไพ ผู้ดูแล โทร. 06 4949 1964
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านบ้านสหายคาเฟ่

“ร้านบ้านสหายคาเฟ่”33-35 ซอยสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ๑.ร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ อยู่ใกล้พระนารายณ์ราชนิเวศน์ ภายในร้านสะอาด กว้างขวาง อาหารอร่อยมีหลากหลายเมนู ทั้งเมนูส้มตำถาด อาหารจานเดียว ของหวานและเครื่องดื่ม ครบ จบในที่เดียว
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ส้มตำถาด/ตำข้าวโพด
2.2 ข้าวผัดน้ำพริกกากหมู
2.3 แกงส้มชะอมกุ้ง
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน เปิดทุกวัน 10.0 – 22.00 น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 09 0924 7147
๕.ช่องทางออนไลน์ Facebook : บ้านสหายคาเฟ่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านภูมิปัญญาจักสาน จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ –
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มจักสาน หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ พัดสานจากไม้ไผ่
เป็นการนำไม้ไผ่ในชุมชนที่มีอยู่จำนวนมากมาสานพัด โดยผู้สูงอายุ แม่บ้าน และลูกหลานในชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ พวงหรีดพัด
เป็นการต่อยอดโดยการนำพัดที่สาน มาทำเป็นพวงหรีด ทำให้ตำบลโก่งธนู ไม่มีขยะจากพวงหรีดดอกไม้สดเลย รายได้จากการจำหน่ายก็เข้าสู่ชุมชนอีกด้วย
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โทรศัพท์ 0 3678 1642
๖.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
– Website : www.kongthanu.go.th

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้“โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” จังหวัดลพบุรี

หมู่ที่ 5 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๕ ตำบลโก่งธนู เป็นแหล่งเรียนรู้การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทำแปลงผักสวนครัว ปลูกผักปลอดภัยไว้รับประทานในครัวเรือน เหลือจากรับประทานก็นำไปแลกผักอื่นกับเพื่อนบ้าน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวัน เวลา 08.30 – 16.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โทรศัพท์ 0 3678 1642
๖.ช่องทางออนไลน์ – Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู
– Website : www.kongthanu.go.th
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

“วัดญาณเสน”ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน

หมู่ที่ 10 ตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญศาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ 2 องค์ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา ซึ่งองค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่เปิดทุกวัน เวลา 05.30 – 17.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
-คุณปราโมทย์ เกตุอำไพ ผู้ดูแล โทร. 06 4949 1964
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม