ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงวัดนิคมพัฒนาราม จังหวัดสตูล

หมู่ที่ ๓ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๑. เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางให้คนในชุมชนและบุคคลที่สนใจนำไปปฏิบัติลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับตนเอง
๒. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ 08 3184 6065

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเกตรี จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกตรี อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. แหล่งเรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพ่อหลวง ซึ่งเป็นขุมทรัพย์แห่งปัญญาของชาวบ้านที่จัดตั้งจุดเรียนรู้ให้มีหลายๆจุด เช่น พลังงานทดแทน , การใช้พลังงานลมผลิตกระแสไฟฟ้า , การทำโรงเพาะฟักปลาน้ำจืด , การเลี้ยงปลาน้ำจืด , ห้องอบสมุนไพร , โฮมสเตย์ และแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเราจะได้เห็นถึงพลังสามัคคีและความแข็งแกร่งของคนในชุมชน ที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การผลิตกาแฟโบราณ การทำขนมบุหงาบูดะ และขนมปะการังการผลิตกาแฟโบราณ การทำขนมบุหงาบูดะ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๘๑๖๘ ๑๕๗๘
๖. ช่องทางออนไลน์ ไลน์
เฟซบุ๊ก สื่อประชาสัมพันธ์
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดนิคมพัฒนาราม จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
๑. เป็นศูนย์กลางชองชุมชนคุณธรรมฯ ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรบ้านผัง ๗ เป็นสถานที่จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยในวัดนิคมพัฒนารามมีศึกษาและเรียนรู้ ดังนี้ รูปปั้นหลวงปูทวด, เจดีย์ศรีสตูล, โรงเรียนพระพุทธสาสนาวันอาทิตย์, แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
๒. เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ 08 3184 6065

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ร้านเนอร์ฆารา จังหวัดสตูล

ที่ตั้ง 2/1 ถ.สฤษดิ์ภูมินนารถ ตำบลบพิมาณ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑.ร้านเนอร์ฆารา เป็นร้านอาหารตามสั่ง ส่วนเมนูที่สร้างชื่อให้กับทางร้านเป็นอย่างมากและมีคนพูดถึงกันมากก็คือได้รับเครื่องหมายฮาลาน นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่ม โรตี ย้ำชา กาแฟ
๒.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ โรตีมะพร้าว โรตีทิสชู่ โรตีมะตะบะ โรตีซาร์ดีน โรตีกุ้ง โรตีภูเขาไฟ
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ – ๒๓.๐๐ น ๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 07 472 2281, 08 72928798 ๕.ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก ไลด์ ศื่อประชาสัมพันธ์ http://www.painaidii.com/business/147234/nergara-/lang/th/

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

เขาโต๊ะหยงกง

ที่ตั้ง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑. เขาโต๊ะหยงกง กาลครั้งหนึ่ง..นานมาแล้วมีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่ง ชื่อว่า”หยงกง” เดินทางมาค้าขายในเมืองไทย และได้สนิทชิดชอบกับเจ้าผู้ครองเมืองนามว่า “รายาอาวัง” ซึ่งปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขเป็นเวลานานอยู่มาวันหนึ่ง..รายาอาวัง มีคำสั่งให้โต๊ะหยงกงเข้าเฝ้า บอกเรื่องที่พระองค์จะสู่ขอปุตรี เมื่อได้ทราบดังนั้น โต๊ะหยงกงก็ใคร่ที่จะจัดหาของขวัญมีค่าให้กับเจ้าเมือง ดังนั้น จึงทูลลาไปเมืองจีนเมื่อเดินทางกลับมาอีกครั้ง ก็ได้นำสินค้า และของขวัญอันล้ำค่า หวังจะมอบให้กับเจ้าเมือง แต่ปรากฎว่ากำหนดการแต่งงานไม่แน่นอนเสียแล้ว เพราะมีเจ้าชายมาสู่ขอเจ้าหญิงปุตรีหลายคนและต่างกำลังช่วงชิงกันอยู่โต๊ะหยงกง..จึงได้แต่เฝ้าดูเหตุการณ์ดังกล่าว เขาโต๊ะหยงกงหรือ เขาโต๊ะยะกง บนหน้าผาภูเขาเล็ก ๆ ชื่อคล้ายภาษาจีนแต่เป็นศาลของอิสลามศักดิ์สิทธิ์มาก โต๊ะหยงกง สถิตย์อยู่ ณ บริเวณเพิงหินที่ใช้เป็นที่ทำพิธี บนบานและแก้บน เล่าลือว่าเมื่อบนบานอย่างใดมักจะบันดาลให้เป็นไปตามประสงค์ จึงเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดสตูลเนื่องจากเป็นศาลเจ้าแขกจึงมีข้อห้ามนำหมูไปเซ่นไหว้ ชาวเมืองต่างให้ความเคารพนับถือ
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ เปิดตลอด
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) ตลอดทั้งปี 
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
๕. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม คุณศมานนท์ พฤตพิเนต
๐๘ ๓๕๓๗ ๔๒๙๙
๖. ช่องทางออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก สื่อประชาสัมพันธ์
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง

ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
๑.ศาลเจ้าเก่าแก่ตั้งอยู่ในตัวเมืองสตูล ติดถนนสมันตประดิษฐ โดยจุดสังเกตโดดเด่นคือ อยู่บริเวณวงเวียนเสามังกรเลื้อย สำหรับศาลเจ้าโป้เจ้งเก้งเป็นศาลเจ้าที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในเมืองสตูลให้ความเคารพเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นศาลเจ้าที่มีอายุเก่าแก่กว่า 125 ปี ศาลเจ้าฯเป็นอาคารที่ได้รับการบริจาคที่ดินจากนายลีกาฮ้วด เมื่อพ.ศ. 2433 และเมื่อสร้างอาคารเสร็จก็ได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่ หรือ (ไต่เต่เอี้ยจ้อ) จากเกาะปีนังมาประดิษฐาน เป็นองค์ประธาน ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นภาษาฮกเกี้ยน แปลว่า “ศาลเจ้าที่ช่วยคุ้มครอง ให้คนมีสุข คลาดแคล้วจากทุกข์” นักเดินทางคนใหนที่แวะมาเที่ยวเมืองสตูลไม่พลาดต้องมากราบไหว้ขอพรที่ศาลเจ้าแห่งนี้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาน คุณศมานนท์ พฤษพิเนต
๐๘ ๓๕๓๗ ๔๒๙๙
๕. ช่องทางออนไลน์ ไลน์ เฟซบุ๊ก สื่อประชาสัมพันธ์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ /ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม