กลุ่มทอผ้าเทวาผ้าไทยหนองบัวลำภู

264 หมู่ที่2 บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ : เทวาผ้าไทย
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นายกิตติพันธ์ สุทธิสา
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าทอมือ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแต่งกายบุรุษแปรรูปจากผ้าทอมือ
๓.๓ ชื่อผลิตภัณฑ์ : เครื่องแต่งกายสตรีแปรรูปจากผ้าทอมือ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา 06.00 น. – 20.00 น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 5668 8911
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เทวาผ้าไทย – ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น ผ้ายกดอก ผ้ามัดหมี่ คลุมไหล่

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ส้มตำบุญรอด

๑. ร้านส้มตำชื่อดัง ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีเมนูส้มต้มและอาหารอีสานให้เลือกหลากหลาย ประกอบอาหารสดใหม่ นอกจากไก่ย่างที่ย่างได้กำลังดี ก็ยังมีทั้งปลานิลเผา ตำปลาร้า ตำไข่เค็ม คอหมูย่าง ยำหอยแครงลวก ฯลฯ รวมทั้งเครื่องดื่ม และของหวานให้เลือกทานตามฤดูกาล
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ส้มตำ
2.2 ไก่ย่าง/ปลาเผา
2.3 ไส้ย่าง
2.4 หมกไส้ปลา
2.5 ต้มแซ่บพริกแห้ง
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา ๐7.๐๐ – 18.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4231 2930, 06 5338 8033
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ส้มตำปลาเผาบุญรอด

๑. ร้านส้มตำชื่อดัง ในจังหวัดหนองบัวลำภู มีเมนูส้มต้มและอาหารอีสานให้เลือกหลากหลาย ประกอบอาหารสดใหม่ นอกจากไก่ย่างที่ย่างได้กำลังดี ก็ยังมีทั้งปลานิลเผา ตำปลาร้า ตำไข่เค็ม คอหมูย่าง ยำหอยแครงลวก ฯลฯ รวมทั้งเครื่องดื่ม และของหวานให้เลือกทานตามฤดูกาล
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ส้มตำ
2.2 ไก่ย่าง/ปลาเผา
2.3 ไส้ย่าง
2.4 หมกไส้ปลา
2.5 ต้มแซ่บพริกแห้ง
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวัน เวลา ๐7.๐๐ – 18.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4231 2930, 06 5338 8033
๕. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ส้มตำปลาเผาบุญรอด

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ครัวพีพี จังหวัดหนองบัวลำภู

เลขที่ ๑๗๓ หมู่ ๑ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. ประกอบกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2449 มาจากรุ่นสู่รุ่น จากเดิม ร.ต.ท.ไชยวัฒน์ และนางพรพรรณ ภูมิจันทร์ทิพย์ เดิมพ่อ แม่ท่านทำอาหารประเภท อาหารตามสั่งภายในหมู่บ้านมีรสชาติถูกปากชาวบ้าน และเป็นที่ลำลือของชาวบ้าน ตั้งแต่สมัยตายายท่านใช้ชีวิตในชนบทภายในหมู่บ้านและท่านเป็นข้าราชการตำรวจ สภ.นาวัง เลยมาทำร้านสวัสดิการในสถานีตำรวจ สภ.นาวัง จนถึงปัจจุบันได้กำไรจากการประกอบกิจการร้านอาหารมาชื้อที่ดินเป็นของตัวเอง บ้านเลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู มาจนถึงปัจจุบัน
2. เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ลาบ
2.2 ก้อย
2.3 ต้มแซ่บ
2.4 ปลาเผา
2.5 ส้มตำ
2.6 ตับหวาน
3. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
วันจันทร์ – ศุกร์ ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๔๒๐๐ ๔๑๔๒, ๐๘ ๖๐๒๑ ๗๙๖๗
๕. ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนเกษตรบ้านถ้ำกลองเพล

๑. ชุมชนเกษตรบ้านถ้ำกลองเพล กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง สมาชิก 53 ครัวเรือน พื้นที่ 14 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการจัดสรรเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกิน โดยชาวบ้านในชุมชนใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชหมุนเวียน ครัวเรือนละ 1 งาน กลุ่มปลูกผักอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำบาดาลโดยใช้โซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูงเพื่อกระจายน้ำ ผลผลิตที่ปลูก เช่น แมงลัก บวบ แตงกวา ชะอม สับปะรด เป็นต้น ลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อสุขภาพของเกษตรกร/ผู้บริโภค ให้มีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยวันละ 200-300บาท/ครัวเรือน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 07.00 น. – 17.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ตลอดฤดูกาล
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 0957 6798
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : เที่ยวบ้านถ้ำกลองเพล วิถีชุมชน
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ จังหวัดหนองบัวลำภู

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 39140
๑. อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ เป็นพื้นที่ในบริเวณที่ราบสูงภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบน ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู พื้นที่ตอนล่างของจังหวัดอุดรธานี และตอนบนของจังหวัดขอนแก่น สภาพธรณีเป็นภูเขาหินทรายซึ่งมีชั้นของหินทรายอยู่ด้านบนระดับผิวดิน โดยมีชั้นของหินดินดาน หรือหินดินดานปนทรายเป็นฐาน ด้านล่างมีดินประเภทดินลูกรังและดินร่วนปนทรายกระจัดกระจายอยู่ทั่วไป ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ และสภาพป่าโดยทั่วไปเป็นป่าเต็งรัง มีเนื้อที่ประมาณ 201,250 ไร่ หรือ 322 ตารางกิโลเมตร อุทยานแห่งชาติภูเก้า – ภูพานคำ มี ทัศนียภาพเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ จะเป็นจุดกลางของกลุ่มภูเขาสองเทือก คือ ภูเก้า และภูพานคำ กลุ่มภูเขาที่อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเขื่อนมีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนอยู่ จำนวนมาก 9 ลูก คือ ภูฝาง ภูขุมปูน ภูหัน ภูเมย ภูค้อหม้อ ภูซัน ภูเปราะ ภูลวก และภูวัด จึงเรียกว่า “ภูเก้า” ส่วนภูพานคำอยู่ทางทิศตะวันออกของตัวเขื่อน เป็นแนวภูเขาที่เริ่มจากตัวเขื่อนทอดยาวไปทางทิศเหนือจนจดลำน้ำโขงที่หนองคาย ทั้งภูเก้า และ ภูพานคำ มีตำนานที่ชาวบ้านเล่าติดต่อกันมาเป็นเรื่องราวมากมาย เพราะเขตนี้เป็นเขตป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และมีสัตว์ป่านานาชนิดจำนวนมากดังที่กล่าวมาแล้ว นอกจากนี้ ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ ยังมีถ้ำที่สวยงามมากมาย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 – 18.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
สิงหาคม – เมษายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
5.1 ศึกษาเส้นทางธรรมชาติภายในอุทยาน
5.2 กางเต็นท์พักแรม ณ ลานกางเต็นท์อุทยาน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4295 6528, 08 1221 0764

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดศรีคูณเมือง (วัดคนชุมน้ำออกบ่อ) จังหวัดหนองบัวลำภู

บ้านเหนือ ถนนวรราชภักดี หมู่ที่ ๕ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

๑. วัดศรีคูณเมือง อยู่ในเขตบ้านเหนือ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการสร้างวัดชัดเจน เดิมชาวบ้านเรียกชื่อว่า “วัดคนชุมน้ำออกบ่อ” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 78) เนื่องจากภายในวัดมีบ่อน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคสำคัญของชาวเมือง ภายในวัดมีกลุ่มโบราณสถานสำคัญ ประกอบด้วย ซากวิหารหลวงก่ออิฐถือปูน ในวิหารมีอูบมุง (อุโมงค์หรือโขงพระเจ้า) เป็นประธาน ภายในอูบมุงประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปัจจุบันอยู่ในสภาพชำรุด ชาวบ้านเรียกชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่า “หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” ด้านข้างวิหารมีซากโบสถ์ขนาดเล็ก แบบที่นิยมในวัฒนธรรมล้านช้าง ส่วนฐานล่างรองด้วยศิลาแลง ส่วนบนก่ออิฐถือปูน มีแท่งเสมาหินทราย สมัยทวารวดีปักอยู่โดยรอบในลักษณะใบเสมาโบสถ์ วัดศรีคูณเมืองตั้งอยู่ภายในเขตตัวเมือง ถือเป็นกลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่และสำคัญที่สุดของเมืองหนองบัวลำภู
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 06.00 น. – 16.00 น.
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล (วัดถ้ำกลองเพล) จังหวัดหนองบัวลำภู

ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งอยู่ทิศตะวันออกของจังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทางห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู 12 กิโลเมตร ห่างจากอุดรธานี 32 กิโลเมตร ชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม มีแหล่งท่องเที่ยวภายในหมู่บ้าน คือ วัดถ้ำกลองเพล 

ชุมชนบ้านถ้ำกลองเพล มีคำขวัญประจำชุมชน คือ “สวน ร.9 สามสิบไร่ กราบไหว้หลวงปู่ขาว สาวไหมลายลูกแก้ว ถึงแล้ว @ ถ้ำกลองเพล” ชุมชนวัดถ้ำกลองเพลมีวัดถ้ำกลองเพลเป็นศูนย์กลางชุมชนซึ่งในอดีตมีเกจิอาจารย์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา คือ หลวงปู่ขาว อนาลโย จำพรรษาอยู่ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของจังหวัดหนองบัวลำภู เช่น พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี , ตลาดบ้านห้วยเดื่อ ฯลฯ จึงทำให้มีโอกาสและช่องทางในการประกอบอาชีพ

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์หอยหินโบราณ 150 ล้านปี และซากฟอสซิลไดโนเสาร์
ซากหอยหิน 150 ล้านปี ค้นพบครั้งแรกในปี พ.ศ. 2537 โดยชาวบ้านที่เข้าหาเก็บของป่าในบริเวณเหมืองร้างห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1.5 กิโลเมตร ค้นพบหินที่มีลักษณะคล้ายหอยสวยงาม แปลกตาเป็นจำนวนมาก จึงเก็บมาวางขายตามริมถนน ระยะแรกขายกิโลกรัมละ 2 บาท มีผู้สนใจซื้อเป็นจำนวนมาก ทำให้ขายได้ราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 12 บาท และเพิ่มเป็นกิโลกรัมละ 20 บาท นายประภา ยุวานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ขณะนั้นทราบข่าวจึงแจ้งให้เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี ให้มาตรวจสอบและนำหินที่ชาวบ้านมาวางขายไปพิสูจน์ ได้ข้อสรุปว่าหินที่พบเป็นซากฟอสซิลหอยดึกดำบรรพ์กาบคู่ เป็นหอยน้ำจืด ยุคจูราสสิคตอนปลายอายุระหว่าง 145 – 157 ล้านปี

พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน หนึ่งล้านสี่แสนบาท เพื่อถวายเลี้ยงพระสงฆ์และเป็นปัจจัยสมทบในการสร้างพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารของหลวงปู่ขาว และเมื่อสร้างเสร็จแล้ว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2532 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ และยังความปลาบปลื้มแก่ชาวหนองบัวลำภูอย่างหาที่สุดมิได้
พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย ภายในมีรูปเหมือนของหลวงปู่ขาว ตั้งอยู่ตรงกลาง รอบ ๆ ภายในตัวอาคารจะมีช่องบรรจุอัฐบริขารหลวงปู่ขาว จัดแสดงไว้โดยรอบ เป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนิกชนทั่วไป

เจดีย์ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
เจดีย์หลวงปู่ขาว อนาลโย สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2509 เป็นเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรจุอัฐหลวงปู่ขาว สร้างอยู่บนลานหินมีบันไดเป็นทางขึ้นไปสู่องค์เจดีย์ และมีมณฑปหลวงปู่ขาว ตั้งอยู่ใกล้กัน เป็นมณฑปจตุรมุขที่หลวงปู่สร้างไว้ครั้งยังมีชีวิตอยู่ เพื่อใช้เป็นที่ประกอบพิธีสังฆกรรม รอบ ๆ บริเวณเงียบสงบและร่มรื่น

พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่ขาว สร้างขึ้นในรูปทรงของก้อนหินเรียงกัน 3 ก้อน เพื่อให้เข้ากับภูมิประเทศของวัดถ้ำกลองเพล ซึ่งเต็มไปด้วยสวนหิน รอบ ๆ บริเวณตกแต่งด้วยไม้ดอกและสนามหญ้าสีเขียวขจี ภายในพิพิธภัณฑ์มีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่ประดิษฐานอยู่ในท่านั่ง ห้องข้าง ๆ ยังมีเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาวตั้งแสดงไว้ด้วย

ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ
ตลาดท้องถิ่นที่มีบรรยากาศชุมชน และยังเต็มไปด้วยวัตถุดิบทำอาหารตามฤดูกาล ตั้งแต่พืชผักผลไม้ชื่อแปลก เห็ดชนิดต่าง ๆ เนื้อสัตว์ชนิดต่าง ๆ ที่คนในพื้นที่ใช้ประกอบอาหาร ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อสร้างขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ โดยมุ่งมั่น ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉม ลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู ให้เป็นตลาดริมทางน่าแวะซื้อสินค้า กระตุ้นให้มีการใช้จ่ายเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน”จะแวะก่อนเที่ยว หรือจะเที่ยวแล้วแวะ ก็ได้”

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ภูพานน้อย ตั้งอยู่บนเทือกเขาภูพาน  เขตบ้านภูพานทอง ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู ห่างจากตัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูไปประมาณ 8 กิโลเมตร ช่วงเช้าและเย็นมีนักท่องเที่ยวเดินขึ้นไปสัมผัสอากาศเย็นบนยอดภูพานน้อยและถ่ายภาพเซลฟีกับทิวทัศน์ พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นหลังเลิกเรียน ชาวหนองบัวลำภูจะนำบุตรหลานและสมาชิกในครอบครัวขึ้นไปพักผ่อนชมทัศนียภาพเมืองหนองบัวลำภูในยามค่ำคืน สามารถเห็นแสงระยิบระยับเหมือนดาวบนฟ้างดงาม จนนักท่องเที่ยวเรียกกันติดปากว่า “ดาวบนดิน

วนอุทยานบัวบาน
วนอุทยานบัวบาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1427/2549 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครองทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป และเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพสำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และสำหรับอยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน โดยกำหนดให้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองบัว และป่าสงวนแห่งชาติป่าหมากหญ้าท้องที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้

วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39000 บนทางหลวงหมายเลข 210 (ถนนหนองบัวลำภู-อุดรธานี) โดยขับรถออกจากตัวเมืองหนองบัวลำภู ไปทางจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 3 กิโลเมตร
วนอุทยานน้ำตกเฒ่าโต้ มีความร่มรื่นไปด้วยหมู่แมกไม้นานาพันธุ์มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตา ซึ่งเป็นอีกสถานที่หนึ่ง สำหรับการวางแผนในช่วงวันหยุดยาวเพื่อพักผ่อนหรือทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ด้วยบรรยากาศที่สบาย อากาศบริสุทธิ์สงบร่มรื่น ความงามของน้ำตกเฒ่าโต้แห่งนี้ นับว่าสวยงามและแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ในสายน้ำที่ไหลลงผ่านโขดหินโดยเฉพาะในฤดูฝนที่จะมีปริมาณและความแรงของสายน้ำไหลเป็นพิเศษอันเป็นภาพแห่งความงามที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนเกษตรอินทรีย์ชุมชนคุณธรรม บ้านถ้ำกลองเพล
กลุ่มผลิตผักอินทรีย์ ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง สมาชิก 53 ครัวเรือน พื้นที่ 14 ไร่ เป็นพื้นที่ซึ่งได้รับการบริจาคเพื่อให้สมาชิกซึ่งไม่มีที่ดินทำกินใช้ปลูกผัก ครัวเรือนละ  1 งาน กลุ่มปลูกผักอินทรีย์แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำบาดาลโดยใช้   โซล่าเซลล์สูบน้ำขึ้นไปเก็บไว้บนถังสูงเพื่อกระจายน้ำ ผลผลิตที่ปลูก เช่น แมงลัก บวบ แตงกวา ชะอม สับปะรด เป็นต้น ลดการใช้สารเคมีในการผลิต เพื่อสุขภาพของเกษตรกร/ผู้บริโภค ให้มีการปลูกพืชผสมผสานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม  เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยวันละ 200-300 บาท/ครัวเรือน 

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมทำบุญ ตักบาตรตอนเช้าของทุกวัน
กิจกรรมทำบุญตักบาตรตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน และวัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

  1. กิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเช้าของทุกวันคนในชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำกลองเพล และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตอนเช้าตามเส้นทางภายในหมู่บ้าน และภายในวัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
  2. พิธีทำบุญตักบาตรวันคล้ายวันมรณภาพหลวงปู่ขาว อนาลโย ณ วัดถ้ำกลองเพล มีส่วนราชการร่วมกับชุมชนคุณธรรม และพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมากมาร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ และเดินขบวนถือดอกไม้ ธูปเทียนสักการบูชาหลวงปู่ขาว ณ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ขาว อนาลโย
  3. จัดโรงทานภายในวัด

เยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพ กลุ่มต่าง ๆ ในบริเวณชุมชน
ศูนย์ศิลปาชีพบ้านถ้ำกลองเพล

  1. เยี่ยมชมกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านถ้ำกลองเพล
  2. เยี่ยมชมกลุ่มจักสานบ้านถ้ำกลองเพล
  3. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตปลาร้าบองบ้านถ้ำกลองเพล
  4. เยี่ยมชมกลุ่มผลิตกล้วยตาก และกล้วยฉาบ บ้านถ้ำกลองเพล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม