ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง บ้านดงตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.พระบาทสมเด็ฺจพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรชาวบ้านห้วยห้อมเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2414 ซึ่งสภาพพื้นที่แห่งนี้มีการตัดไม้ทำลายป่า ปลูกฝิ่นเป็นพื้นที่กว้าง จากนั้นได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่บ้านห้วยห้อมอีก 2 ครั้ง (พ.ศ. 2519, 2521) และได้พระราชทานสิ่งของ พันธุ์แกะ ให้กับพสกนิกร จนกระทั่งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเป็นครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2522 นายบุญสม แก่นเจิง ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้นเฝ้ารับเสด็จ และได้ถวายฎีกาขอให้มีศูนย์พัฒนาโครงการหลวงในเขตพื้นที่นี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งกับประธานมูลนิธิโครงการหลวง ให้ช่วยพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะด้านการเกษตร สังคม และสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2523 จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อยขึ้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมอีกครั้ง และได้ทรงรับสั่งให้รักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร การปลูกพืชเชิงอนุรักษ์โดยใช้หญ้าแฝก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๐๘๐๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
กันยายน –พฤศจิกายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
1. บ้านห้วยห้อม 2 หลัง ราคา 250 บาท /ท่าน/คืน ราคาเหมาห้องละ 800 บาท /คืน (รองรับได้ 4 ท่าน)
2. บ้านห้วยห้า 1 หลัง ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน ราคาเหมาห้องละ 2500 บาท /คืน (รองรับได้ 15 ท่าน)
3. บ้านห้วยผึ้ง ราคา 200 บาท /ท่าน/คืน
4. บ้าน A เฟรม ราคา 500 บาท /คืน รองรับได้ 3 ท่าน ราคาเต็นท์
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ ราคา 100 บาท /หลัง/ท่าน
ใช้บริการเต็นท์ของศูนย์ ราคา 50 บาท /หลัง/ท่าน
ร้านอาหารภายในศูนย์ ครัวสะเบื๊อก
อาหารเช้า ข้าวตม หรือข้าวผัดไข่ต้ม และเครื่องดื่มกาแฟ คนละ 85 บาท
อาหารเที่ยงและอาหารเย็น ราคา 110 /บาท/มื้อ (อาหาร 3 อย่าง)
กรณีขออาหารเพิ่ม ราคา 30 บาท /1 อย่าง/ 1ท่าน
4. ราคาอาหารอบรม 75 บาท /ท่าน/มื้อ (อาหาร 2 อย่าง)
5. อาหารว่าง ราคา 25 บาท /ท่าน/มื้อ
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 316 7146
๖.ช่องทางออนไลน์-
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ดอยพุ่ยโค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง ตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110
๑. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เหล่านักท่องเที่ยวอยากมาสัมผัสหมอก อยู่ระดับความสูงที่ 1406 ม.จากระดับน้ำทะเล ดอยพุ่ยโค ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดน แห่งทุ่งหญ้าสีทอง วิวทิวทัศน์สวยงามและสุดยอดทะเลหมอกที่สามารถมองวิวได้รอบ 360 องศา ทำให้สามารถชมได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้น และพระอาทิตย์ตกดิน ในยามค่ำคืนมีดาวเต็มฟ้า ระยะทางเดินเท้าไม่ไกลประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงก็ถึงยอดดอย เส้นทางบางช่วงชัน เล็กน้อยแต่ถือว่าเป็นการเดินป่าที่ค่อนข้างง่ายและใช้เวลาเดินขึ้นไม่นานนัก
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ์
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
เดินเท้ากางเต็นท์ชมสายหมอกยามเช้า
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
09 3209 3390
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ทางลาด/จุดบริการ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.บ้านละอูบเป็นชุมชนละว้าที่ยังคงดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมละว้าที่มีเอกลักษณ์ มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ขึ้นชื่อ ภูมิทัศน์โดยรอบที่งดงาม มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ อากาศดี สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมละว้า การทอผ้า กีเอว การตีมีด สักการะพระองค์ใหญ่ ชมภูมิทัศน์ ๓๖๐ องศา
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
วันจันทร์ – เสาร์ ๐๘.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ มี
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 8764 1488 นายณัฐพงษ์ ไผ่พันธุ์พฤกษ์ ผู้ใหญ่บ้านละอูบ
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook : บ้านละอูบ
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ทางลาด/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วัดภูสมณาราม (สะพานซูตองเป้) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่ตั้ง บ้านกุงไม้สัก หมู่ 2 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑.สะพานซูตองเป้เป็นสะพานไม้ซึ่งกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอีกแห่งหนึ่งซูตองเป้เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ หรือบางคนก็บอกว่าแปลว่า ความสำเร็จ ซึ่งมีความเชื่อกันว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิษฐาน ขอความความสำเร็จใดๆ ก็จะพบกับความสมหวังนับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุด ในประเทศไทย สะพานซูตองเป้เป็นสะพานที่เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สักที่ต่างก็ช่วยกันลงแรงสานพื้นสะพานด้วยไม้ไผ่ทอดยาว ไปบนที่นาของเจ้าของที่อุทิศผืนนาถวายโดยสร้างเพื่อเชื่อมต่อ ระหว่างสวนธรรมภูสมะและหมู่บ้านกุงไม้สักข้ามผ่านทุ่งนา และแม่น้ำสายเล็กๆ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์และชาวบ้านที่อยู่อีกฝั่งได้ใช้สัญจรไป มาระหว่างหมู่บ้านได้สะดวกยิ่งขึ้นด้วยความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของสะพานกับที่พาดผ่าทุ่งนาที่โอบล้อมด้วยหุบเขาและสายหมอกคลอเคล้าแสงอาทิตย์ในยามเช้า รวมถึงภาพนักท่องเที่ยวที่เฝ้ารอใส่บาตร เป็นภาพเสน่ห์ในยามเช้าที่หลายคนต่างหลงไหลที่อยากจะมาเยือนสะพานไม้แห่งศรัทธานี้ซักครั้งหนึ่ง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๐๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 4372 3446 พระปลัดจิตต
๕.ช่องทางออนไลน์ –
๖.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านผาบ่องประกอบด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่ (ไต) และปกาเกอญอ อยู่ร่วมกันอย่างสามัคคี และใช้ชีวิตร่วมกันบนความแตกต่างทางวัฒนธรรม ด้วยความเคารพ และให้เกียรติซึ่งกันและกัน บ้านผาบ่องมีวิถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม เรียบง่าย และมีเอกลักษณ์

ชุมชนผาบ่องแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนคุณธรรมฯ(สาธิตภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิต)นักท่องเที่ยวจะได้ลิ้มรสอาหารไทยใหญ่และได้ร่วมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชมกิจกรรมกาดซอก กิจกรรม “ป๋างน้ำเน้ง”ฟังเรื่องเล่าชุมชนพร้อมจิบชาสมุนไพร เที่ยวชมชุมชน และชมศาสนสถาน เป็นแหล่งเรียนรู้ทำต้องลายโลหะ ชิมผลิตภัณฑ์ถั่วลายเสือ 

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลผาบ่อง
แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาวไทใหญ่และมีพิพิธภัณฑ์ผ้ากะเหรี่ยงปักลูกเดือย 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

น้ำพุร้อนผาบ่อง
มีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ ๓๙ -๔๒ องศาเซลเซียสมีบริการนวดผ่อนคลายและห้องอาบน้ำสำหรับนักท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรียนรู้การทำเกษตรโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งประกอบด้วยการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวทับทิมชุมแพ
เป็นต้น

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ร่วมเรียนรู้กิจกรรมชุมชนวิถีคนไต การตอกน้ำมันลิสง
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนคุณธรรม ชมการการสาธิตวิถีชีวิตของชาวไต ชมการตอกน้ำมันถั่วลิสงภูมิปัญญาดั้งเดิมที่เคยสูญหายไปเกือบ ๔๐ ปี และถูกฟื้นขึ้นมาใหม่โดยชาวบ้านชุมชนผาบ่อง

ช้อป ชิม ชมอาหารไทใหญ่
กาดซอกจ่า ตลาดนัดอาหาร ผลิตภัณฑ์ อาหารพื้นถิ่น และการสาธิตภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ ซึ่งเปิดเฉพาะวันศุกร์ – วันเสาร์

ชุมชนคุณธรรมบ้านละอูบ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

บ้านละอูบเป็นชุมชนชาติพันธุ์ละว้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เนื่องจากตั้งอยู่บนภูเขาสูงในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย มีวัฒนธรรมที่สืบทอดยาวนานมากว่า ๑๓๐ ปี ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและนิยมการทำนาแบบขั้นบันได

บ้านละอูบเป็นชุมชนละว้าที่ยังคงดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์มีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่มีชื่อเสียง ภูมิทัศน์โดยรอบที่งดงาม มีธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ได้แก่ เที่ยวชมวิถีวัฒนธรรมละว้า การทอผ้ากี่เอว การตีมีด สักการะพระองค์ใหญ่ ชมภูมิทัศน์ ๓๖๐ องศา

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

ศาลหลักเมือง
บ้านละอูบมีศาลหลักเมือง เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ เป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน ตั้งอยู่กลางหมู่บ้าน ๓ หลังด้วยกันโดยแต่ละหลังจะมีฮญู่ หรือเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองตั้งอยู่ด้านหน้า และด้านหลังละ ๑ ต้น

พระองค์ใหญ่
“องค์พระใหญ่” (พระพุทธนิโรคันตรายนริศรจตุรุทิศประชานาถ
– พระพุทธรูปที่ป้องกันภยันตรายนานา เป็นที่พึ่งพาแก่ประชาชนผู้มากราบไว้บูชาจากทิศทั้งสี่) ประดิษฐานอยู่บนเนินจุดชมทิวทัศน์ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของหมู่บ้าน

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ดอยขุมคำ
จุดชมทิวทัศน์ที่สามารถชมพื้นที่ปลูกพืชของชาวแม่ลาน้อย มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ไร่กาแฟบ้านละอูบ
ไร่กาแฟสายพันธุ์อาราบิกา ของชุมชนบ้านละอูบ ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของชุมชน

 กิจกรรมการท่องเที่ยว

ชมการสาธิตการตีเครื่องเงิน
โรงตีเงิน เป็นแหล่งเรียนรู้การตีเครื่องเงินบ้านละอูบ โดยบ้านละอูบได้มีการทำเครื่องเงินใช้มานานกว่า ๑๒๐ ปี ซึ่งเครื่องเงินมีความสำคัญในวิถีชีวิตชาวเลอเวือะ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ชมการสาธิตการตีเหล็ก
โรงตีเหล็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ จำหน่ายและสั่งทำมีด รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ที่ตีจากเหล็กหรือโลหะ

ชมการสาธิตการทอผ้า
กลุ่มทอผ้าศิลปาชีพ ผ้าทอละว้าบ้านละอูบ อีกหนึ่งภูมิปัญญาของชาวบ้านละอูบที่ยังคงวิถีดั้งเดิมในการทอผ้าเพื่อใช้สอย

ชมพระอาทิตย์ตกดินและสักการะพระองค์ใหญ่
จุดชมทิวทัศน์ ๓๖๐ องศา  อยู่บนจุดที่สูงสุดของหมู่บ้าน จุดชมวิวแห่งนี้สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของหมู่บ้านที่สวยงามในมุม ๓๖๐ องศา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านต่อแพ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นชุมชนชาวไทใหญ่ อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธ ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมประเพณีอย่างต่อเนื่องโดยมีปราชญ์ชาวบ้านในด้านต่าง ๆ เป็นผู้ถ่ายทอด มีวัดต่อแพ เป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในหมู่บ้าน ทั้งยังมีประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒

วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวไทใหญ่ ได้แก่ วัดต่อแพ/ผ้าม่านทับทิม พระธาตุเก่าดอยเวียง บ้านไทใหญ่โบราณ ภูมิปัญญาจักสาน การตีมีด ชมการสาธิต สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของชุมชน เครื่องจักสาน กุ๊บไต น้ำพริกคั่ว มีดหมวกปานกุม (หมวกส่างลอง) ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาต้องลาย (การฉลุลายสังกะสีไทใหญ่) ชิมอาหารพื้นถิ่น อุ๊บไก่ ข่างปอง ขนมวง ข้าวมูลช่วย ชมศิลปะการแสดงพื้นบ้านในช่วงงานประเพณีสำคัญ บริการที่พัก โฮมสเตย์ในชุมชน บริการรถ ATV สำหรับขับขึ้นชมธรรมชาติเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดต่อแพ
วัดเก่าแก่ของชุมชน มีโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่ มีผ้าม่านลายปักเก่าแก่ประดับมุกและทับทิม อายุกว่า ๑๕๐ ปี และมีอนุสรณ์ของสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ทหารญี่ปุ่น)

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

เส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒
เส้นทางการเดินทัพของทหารญี่ปุ่นไปยังประเทศพม่าในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วิวนาวัดต่อแพ
นาข้าวของชาวบ้านชุมชนต่อแพบริเวณหลังวัดต่อแพ ปรากฏเป็นภาพที่สวยงาม

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การท่องเที่ยวเดินป่าชมธรรมชาติบนเส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒
เส้นทางประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ การเดินทางศึกษาธรรมชาติ และชมเส้นทางการเดินทัพของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒

ชมวิถีชีวิต และภูมิปัญญาชาวไทใหญ่

-วัดต่อแพ/ผ้าม่านประดับทับทิมอายุกว่า 150 ปี
-พระธาตุเก่าดอยเวียง
-ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานหมวก (กุ๊บไต)
-บ้านชาวไทใหญ่โบราณ (เฮินไต)
-ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีเหล็ก

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม