ร้านแม่แห จ.ลำปาง

ที่ตั้ง 1017 ถ.อุปราช ต.สวนดอก อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
๑.ร้านแม่แห ร้านอาหารพื้นเมืองเก่าแก่มีเพียงไม่กี่ร้านที่อยู่ยั่งยืนยงมาถึง3รุ่นเข้าไปแล้ว ในอดีตคนต่างจังหวัดมาลำปางไม่ลืมที่จะแวะกินกับข้าวพื้นเมืองที่ร้านแม่แห ร้านในตำนานของคนลำปางที่เปิดมากว่า 50 ปี แม่แห ได้เสียชีวิตไปด้วยวัย98ปี เมื่อ10 กว่าปีก่อน แต่คุณสุรภีร์ ก็ได้รับการถ่ายทอดการปรุงอาหารพื้นเมืองของร้านแม่แห และทำกับข้าวพื้นเมืองต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ภายในร้านมีโต๊ะเก้าอี้โบราณที่ใช้ต่อมากว่า 50 ปี เช่นกัน แต่สภาพยังดีมากใช้งานได้ถึงทุกวันนี้
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ไส้อั่ว
2.2 น้ำพริกหนุ่ม,น้ำพริกอ่อง,น้ำพริกมะขาม
2.3 แกงฮังเล,แกงโฮ๊ะ
๒.๔ แกงแค,ลาบหมูคั่ว
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เวลา 10.00 – 19.00 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ ที่ 4 ของเดือน
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5422 1904
๕.ช่องทางออนไลน์ –

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ และ โครงการทหารพันธุ์ดี จ.ลำปาง

ที่ตั้ง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง
๑.โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อเกษตรอินทรีย์ และ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสุรศักดิ์มนตรี เป็นโครงการของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการให้ทหารกองประจำการมีองค์ความรู้จากการทำเกษตรปลอดสารเคมี การเพาะกล้าผัก ฯลฯ สามารถนำไปดำเนินการ และส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้การทำเกษตรปลอดสารเคมี และต่อยอดสู่การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5483 9318
๖.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/โครงการทหารพันธุ์ดี-ค่ายสุรศักดิ์มนตรี-170443136992092/
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จ.ลำปาง

ที่ตั้ง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
๑.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม อำเภอวังเหนือ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่านานาชนิด และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตก แอ่งน้ำอุ่น บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งสามารถเป็นหลักฐานหนึ่งที่แสดงว่าใต้พื้นโลกเรายังมีความร้อนระอุอยู่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง มีเนื้อที่ประมาณ 480,000 ไร่ หรือ 768 ตารางกิโลเมตร
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๘.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
– ทุกฤดูกาล
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ระบุเครื่องหมาย /)
คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– น้ำตกแจ้ซ้อน เป็นน้ำตกที่เกิดจากลำน้ำแม่มอนที่ไหลผ่านภูมิประเทศที่มี ความสูงต่างระดับกัน ตกลงมาเป็นชั้นๆ ในแต่ละชั้นจะมีแอ่งน้ำรองรับและมีความสวย งามแตกต่างกันออกไป มีเส้นทางรถยนต์ และทางเดินเท้าเข้าถึง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรจากที่ทำการอุทยานฯ มีทั้งหมด 6 ชั้น
– น้ำตกแม่เปียก เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งต่อจากน้ำตกแจ้ซ้อน เข้าถึง โดยใช้เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ลัดเลาะไปตามลำน้ำแม่มอนที่มีน้ำไหลตลอดปี และ มีสภาพป่าอันอุดมสมบูรณ์ น้ำตกแม่เปียกมี 3 ชั้น ความสูงประมาณ 100 เมตร อยู่ ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 3 กิโลเมตร
– น้ำตกแม่มอน เป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลรุนแรงจากชะง่อนผาสูงลงสู่หุบเหวเบื้อง ล่าง การตกของน้ำจะตกลงมาเป็นชั้นๆ สวยงามแปลกตา บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่อลังการ ของสายน้ำ อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ทางเข้าน้ำตกเป็นทาง ลูกรัง เดิมเป็นเส้นทางขนส่งแร่
– น้ำตกแม่ขุน อยู่ใกล้กับน้ำตกแม่มอน มีลักษณะเป็นน้ำตกสายยาวที่ตกจาก หน้าผาสูงชันประมาณ 100 เมตร ไหลลงมาบรรจบกับน้ำตกแม่มอน
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5438 0000
๗.ช่องทางออนไลน์
https://www.facebook.com/Chaesonnationnalpark/
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก (ระบุเครื่องหมาย /)
ห้องน้ำ ทางลาด ที่จอดรถ จุดบริการนักท่องเที่ยว ร้านอาหาร