กลุ่มผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว

เยี่ยมชมกลุ่มผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมบ้านหัวขัว เช่น กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน กลุ่มจักสาน ฯลฯ เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แปลงผัก แปลงดอกไม้

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม