ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า(ชุมชนคุณธรรม วัดสิงห์ท่า)

ที่ตั้ง บ้านสิงห์ท่า ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
๑. ชุมชนบ้านสิงห์ท่า มีการตั้งถิ่นฐานมานานกว่า 250 ปี ปัจจุบันเป็นชุมชน ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ชุมชนบ้านสิงห์ท่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีรูปแบบอาคารที่เป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่อยู่มาก เช่น ตึกโบราณ อาคารเรือนไม้สมัยเก่า ห้องแถวเก่า เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกสมัยที่ฝรั่งเศสปกครองแม่น้ำโขงทาง ฝั่งซ้ายในช่วงรัชกาลที่ ๖ และ ๗ อาคารลวดลายศิลปะที่อ่อนช้อยงดงาม โบราณสถานเก่าเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่ทรงคุณค่าสำคัญต่อการบอกเหตุการณ์การสร้างบ้านแปงเมืองวัฒนธรรมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
กิจกรรมโดดเด่นและสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชน
๑) การตักบาตรย้อนยุคในงานถนนคนเดินเมืองเก่า 250 ปี
บ้านสิงห์ท่า
๒) ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร
๓) ชุมชนเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อาคารแบบโคโลเนียนสไตล์ (Colonail Style)
๔) พระธาตุพระอานนท์ และเยี่ยมชมหอไตรกลางน้ำ ณ วัดมหาธาตุ (พระอารามหลวง)
๕) พระสุก ณ วัดศรีธรรมาราม (พระอารามหลวง)
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๓. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ –
๔. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๕. ช่องทางออนไลน์
๖. สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม