ฐานเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง

การเลี้ยงผึ้งโพรง : ผู้เข้าเยี่ยมชมจะได้ร่วมทำกิจกรรมการเลี้ยงผึ้งโพรงตั้งแต่ขั้นตอนการประกอบรังผึ้ง การใส่รังผึ้ง การเก็บรังผึ้งและจะได้ชิมน้ำผึ้งที่แสนเอร็ดอร่อยอีกด้วย

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม