ตะกร้าอเนกประสงค์ จังหวัดสกลนคร

ตั้งอยู่ที่ บ้านแป้น ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรน ตะกร้าเอนกประสงค์
สำหรับ ตั้งกระถางดอกไม้ ใส่วัสดุ ใส่เสื้อผ้า ดัดแปลงเป็นโคมไฟ
ความเป็นมา เนื่องจากกลุ่มทอเสื่อกกได้พัฒนาลวดลายและสีสันในการทอเสื่อกก รวมถึงความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายสวยงาม
๒.ชื่อผู้ประกอบการ นางวิจิตรา แสงพรมชาลี
๓.เบอร์โทรศัพท์ 08 3328 6486
line id 08 3328 6486

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม