ตูบแก้วมา จ.ลำปาง

ที่ตั้ง 198 ม .6 ตำบล เสริมซ้าย อำเภอ เสริมงาม ลำปาง
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์
๒.ชื่อผู้ประกอบการ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเส้นใยครบวงจรบ้านนาเดา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายลาย “สร้อยดอกหมาก”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายลาย “ลายดอกพริกไทย”
รายละเอียดความโดดเด่น สั้นๆ เอกลักษณ์ของกลุ่มทอผ้าบ้านนาเดา
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00 – 18.00 น. ทุกวัน
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9553 4390
๖.ช่องทางออนไลน์
https://m.facebook.com/profile.php?id=927255430718366

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม