อุทยานหินเขางู จังหวัดราชบุรี

๑.อุทยานหินเขางู เดิมเป็นแหล่งระเบิดและย่อยหินที่สำคัญของไทยตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ต่อมาทั้งภาครัฐและประชาชนได้เล็งเห็นถึงความเสื่อมโทรมของสภาพภูมิประเทศ และวิวทิวทัศน์ อีกทั้งที่เขางูยังเป็นศาสนสถานอันเก่าแก่ จึงได้มีการยกเลิกสัมปทานการระเบิดและย่อยหินที่บริเวณนี้ หลังจากยกเลิกสัมปทาน ทางจังหวัดราชบุรีจึงได้พัฒนาเขางูให้เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ท่องเที่ยว จึงได้สร้างพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ เต็มพื้นที่หน้าผา สร้างจากการยิงแสงเลเซอร์ลงหน้าผาหิน ภายในอุทยานหินเขางูยังมีถ้ำฤาษีเขางู ถ้ำฝาโถ ถ้ำจีน และถ้ำจาม ภายในถ้ำพบพระพุทธรูปสมัยทวาราวดีสลักหินที่ฝาผนังถ้ำหลายองค์ จุดท่องเที่ยวที่สำคัญและห้ามพลาดคือจุดชมวิวกลางหุบเขาแบบพาโนรามา มีสะพานและทางเดินเชื่อมยาวบนทะเลสาบกลางหุบเขา ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ๐๘.๐๐ น- ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ช่วงเดือนที่เหมาะสมคือ เดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์ สำหรับเดือนมีนาคมและเมษายน ตอนกลางวันอากาศค่อนข้างร้อนจัดเพราะเป็นภูเขาหินปูน ต้นไม้จะแห้งเปลี่ยนสีไม่ร่มรื่น แต่ในช่วงเย็นมีลมจะพัดเย็นสบายสำหรับในเวลาพลบค่ำ ตอนที่ท้องฟ้าเริ่มมืด ก็จะได้เห็นแสงสว่างจากหิ่งห้อย
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เรือเป็ดให้เช่าปั่น ๒๐ บาท
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
โทร. เทศบาลตำบลเขางู ๐ ๓๒๓๙ ๑๓๐๘
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม