สวนทุเรียนภูเขาไฟ ในตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
๑.ทุเรียนภูเขาไฟจังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่ในการปลูกทุเรียนเป็นดินที่เกิดจากภูเขาไฟระเบิดและอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ เหมาะแก่การเพาะปลูกและเป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้ได้ผลผลิตทุเรียนที่มีคุณภาพ รสชาติดี ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ (Lava Durain Sisaket) หมายถึงทุเรียนพันธุ์หมอนทอง พันธุ์ชะนี พันธุ์ก้านยาว มีรสชาติหวานมัน มีกลิ่นหอมปานกลาง เนื้อละเอียด แห้ง สีเหลืองสม่ำเสมอทั้งผล ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า GI ซึ่งเป็นเครื่องมือการันตีคุณภาพ ด้วยความที่มีรสชาติ กรอบนอก นุ่มใน และมีกลิ่นฉุนน้อย ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของทุเรียนภูเขาไฟศรีวสะเกษที่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ซึ่งปลูกมากในพื้นที่อำเภอขุนหาญ อำเภอกันทรลักษ์ และอำเภอศรีรัตนะ
สวนทุเรียนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ มีหลากหลายสวนให้เลือกซื้อตลอดสองข้างทางจะมีร้านจำหน่ายทุเรียนและผลไม้นานาชนิด เช่น เงาะ ลองกอง มังคุด ฯลฯ อยู่หน้าสวนและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปชมภายในสวนทุเรียนได้ และมีจุดเชคอิน มีร้านกาแฟร้านอาหารให้ถ่ายภาพสวยๆเป็นที่ระลึกอีกด้วย
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ ไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าสถานที่
๕.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถาม
– สวนลุงเสริม เบอร์โทร ๐๘ ๘๓๔๔ ๘๔๑๑
– สวนแสงสว่าง๒๔๙๙ เบอร์โทร ๐๘ ๕๒๐๖ ๖๖๙๑
– สวนรัชตา เบอร์โทร ๐๙ ๘๑๖๒ ๓๗๓๘
๖.ช่องทางออนไลน์
เพจ facebook “สวนลุงเสริม”
เพจ facebook “สวนแสงสว่าง๒๔๙๙”
เพจ facebook “สวนรัชตา ทุเรียนภูเขาไฟ”
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก / ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ที่ตั้ง 74/1 หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งโตนด ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
๑.ความโดดเด่น/ความสำคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำริว่าในอนาคตจะมีการขยายการทำสวนผลไม้เพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ถึงแม้ว่าจังหวัดจันทบุรีจะมีปริมาณฝนมาก จำนวนวันที่ฝนตกกว่าครึ่งปีจนเกิดน้ำไหลหลากท่วมจังหวัดจันทบุรีเป็นประจำ แต่ฤดูแล้งจะขาดน้ำ พระองค์ทรงวางแนวทางการช่วยเหลือราษฎรโดยการสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็กเป็นระยะๆ ในลำธาร ลำคลองตามร่องเนินในรูปอ่างพลวง เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ลดปริมาณน้ำในแม่น้ำจันทบุรี และป้องกันน้ำท่วม ในอนาคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชกระแสให้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สำรวจพื้นที่ และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดซื้อที่ดินสวนผลไม้ซึ่งมีลำคลองพาดผ่านพื้นที่ในอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 109 ไร่ เพื่อดำเนินการตามโครงการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่ประชาชน รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ที่ตั้งโครงการอยู่ห่างจากอำเภอมะขามไปทางทิศใต้ ประมาณ 6 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตามเส้นทางจันทบุรี–อำเภอเขาคิชฌกูฏ ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงแม้ว่าจะเป็นสวนผลไม้ธรรมดา แต่ก็เป็นสวนผลไม้ที่มีบรรยากาศสวยงาม มีสระน้ำธรรมชาติ ร่มรื่นไปด้วยแปลงผลไม้หลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นเงาะ, มังคุด, ทุเรียน, ลำไย, สละ, และลองกอง โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์โบราณ ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ 08.00 น. ถึง 17.00 น.
แต่แนะนำให้ไปเที่ยวในช่วงวันธรรมดาเพราะจะมีเจ้าหน้าที่ของสวนไม้ผลให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวก ถ้ามาเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดเตรียมวิทยากร หรือสถานที่ให้เพียงต่อนักท่องเที่ยว
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มีนาคม – มิถุนายน (ช่วงฤดูกาลผลไม้)
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ-
๕.เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อสอบถาม 0 3937 3136
๖.ช่องทางออนไลน์-
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม