ร้านอาหาร@นาตักเต่า จังหวัดเชียงราย

ที่ตั้ง ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

๑.ร้านอาหาร @นาตักเต่า ตั้งอยู่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอ เชียงของ เชียงราย เป็นร้านอาหารไทลื้อประเภทข้าวซอยลื้อ น้ำเงี้ยว ส้มตำ และน้ำสมุนไพร
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
– ข้าวซอยลื้อ
– ก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยว
– ส้มตำน้ำปู
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
ทุกวันเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๒๐๖๙ ๙๘๕๒
๕.ช่องทางออนไลน์
– Facebook : นาตักเต่า

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม