น้ำตกธารสมบูรณ์ จ.สระแก้ว

ที่ตั้ง ต.วังใหม่ อ.วังสมบูรณ์ จ.สระแก้ว
๑. ที่มาของชื่อน้ำตกธารสมบูรณ์หลังจากได้รับอนุญาตจากโครงการชลประทานสระแก้วเข้ามาใช้พื้นที่เดือนเมษายน 2563 โดยชาวบ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชาวบ้านน้ำสินค้ามาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เหมาะสำหรับพักผ่อนลงเล่นน้ำ อาหารอร่อยจากชาวบ้านน้ำตกธารสมบูรณ์ บ้านทุ่งกบินทร์ นักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยว มีลานจอดรถพื้นที่ สะดวกสบาย แล้วยังมีร้านค้าพ่อค้าแม่ขายนำของมาขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เล่นน้ำตกธารสมบูรณ์บ้านทุ่งกบินทร์ และบรรยากาศดีลมพัดเย็นสบายๆท่านที่มายังได้มาชมวิวทัศน์ที่สวยงาม สง่างามตาด้วย วัวที่เดินริมลำคลองอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ดูน้ำไหลออกจากท่ออ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง ชมนักท่องเที่ยวมาเล่นน้ำ ทั้งเด็กผู้ใหญ่เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
จันทร์-อาทิตย์ 08.00 – 16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มีนาคม – เมษายน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– เล่นน้ำ รับประทานอาหาร
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม –
๗.ช่องทางออนไลน์
Facebook น้ำตกธารสมบูรณ์
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้ำ / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกห้วยจันทร์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง : บ้านน้ำตกห้วยจันทร์ หมู่ที่ 5 ถนนกันทรอม-บ้านสำโรงเกียรติ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
๑. น้ำตกห้วยจันทร์ หรือ น้ำตกกันทรอม ในบริเวณน้ำตกมีต้นจันทน์แดงและจันทร์ขาวขึ้นอยู่หนาแน่น จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกห้วยจันทร์” น้ำตกแห่งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของจังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพราะตั้งอยู่ริมถนน ทางหลวงแผ่นดิน น้ำตกห้วยจันทร์ มีต้นกำเนิดจากภูเสลาบนเทือกเขาบรรทัด ไหลลงสู่แม่น้ำมูลที่อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ น้ำตกห้วยจันทร์เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีน้ำตลอดทั้งปี แต่ถ้าต้องการสัมผัสสายน้ำได้อย่างจุใจขอแนะนำให้เดินทางมาในช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ กิจกรรมยอดนิยม คือการลงเล่นน้ำ และนักท่องเที่ยวสามารถปูเสื่อนั่งรับประทานริมธารน้ำ หรือจะใช้บริการศาลาเล็ก ๆ ที่ตั้งเรียงรายอยู่เป็นระยะก็ได้เช่นกัน
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดบริการทุกวัน/ช่วงเวลา 08.30 – 16.30 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนกันยายน – เดือนกุมภาพันธ์
4.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ (ไม่มี)
5.กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ –
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. 0 4551 4447
7.ช่องทางออนไลน์ –
8.สิ่งอำนวยความสะดวก  ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกก้อหลวง จังหวัดลำพูน

ที่ตั้ง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
๑. เป็นน้ำตกหินปูน ไหลผ่านหน้าผาหินปูนสูง 20 เมตร ไหลลดหลั่นลงทั้งหมด 7 ชั้น และสุดท้ายตกลงสู่แอ่งน้ำขนาดใหญ่ ที่อยู่ด้านล่าง และบริเวณนี้ ยังมีหินปูนและมีน้ำไหลตลอดทั้งปีอีกด้วยค่ะ เลยทำให้บริเวณน้ำตกนั้น จะมีหินงอกหินย้อยมากมายจุดเด่นที่สุดของน้ำตกก้อหลวงคือน้ำมีสีฟ้ามรกต คล้ายกับสระมรกต น้ำมีความมีความใสเป็นอย่างมาก สามารถมองเห็นพื้นบริเวฯน้ำตื้นๆ ได้
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
1 กรกฎาคม – 30 กันยายน ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ชาวไทย : เด็ก 10 บาท
ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท
ชาวต่างชาติ : เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
กิจกรรมเดินป่าชมธรรมชาติ,ว่ายน้ำ,พักผ่อนหย่อนใจ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 5203 0480, 0 5203 0380 ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
๗. ช่องทางออนไลน์
Facebook : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง – Mae Ping National Park
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง 76/5 หมู่ที่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ๑.น้ำตกหงาวเดิมคือ วนอุทยานน้ำตกหงาว อยู่ในท้องที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีแนวเขตตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาน้ำตกหงาว มีเนื้อที่ประมาณ 2.93 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดระนอง อยู่ในความดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัดระนองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงได้โอนไปขึ้นกับกองอุทยานแห่งชาติ ซึ่งได้ให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแหลมสนมาเป็นผู้ควบคุมดูแลวนอุทยานน้ำตกหงาวอีกหน้าที่หนึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2532 ได้มีการผนวกวนอุทยานน้ำตกหงาวเข้าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติคลองเพราและเปลี่ยนชื่อมาเป็น “อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว” เมื่อปี พ.ศ. 2537 ปัจจุบันอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้วประกอบด้วยพื้นที่ทั้งหมด 417,500 ไร่
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 0๗.00 – ๑๘.00 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนเมษายน เหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ อัตราค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ
ชาวไทย : ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ชาวต่างชาติ : ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ทางเดินป่า เที่ยวน้ำตก ชมพรรณไม้ ดูนก/ดูผีเสื้อ/ส่องสัตว์ดูดาว อาบน้ำแร่
๖. ช่องทางออนไลน์ E-mail : ngaowaterfall@hotmail.com เว็บไซต์ สำนักงานอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ที่ตั้ง ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
๑.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นอุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เป็นป่าต้นน้ำลำธารของลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผา ทั้งยังมีพื้นที่มากที่สุดของประเทศ คือมีเนื้อที่ประมาณ 2,915 ตารางกิโลเมตร ที่ส่วนใหญ่ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี เป็นป่าดิบชื้น ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ คือยอดเขางะงันนิกยวงตอง อยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทย มีความสูง 1,513 เมตร รองลงมาคือยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งมีความสูง 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.00-18.00 น.ปกติดปิดช่วงสิงหาคม – พฤศจิกายน
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ปลายฝน ต้นหนาว ประมาณเดือน
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 40 บาท
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ คือ ทางเดินศึกษาธรรมชาติ -เที่ยวน้ำตก – เที่ยวถ้ำ–ชมพรรณไม้ ดูนก/ส่องสัตว์ – ดูดาว -ล่องเรือ – ล่องแก่ง– พายเรือ
๖.เบอร์โทรศัพท์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 0 3277 2311
๗.ช่องทางออนไลน์ k.krachan_np@hotmail.com
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำ/ทางลาด/ที่จอดรถ/จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.ปราจีนบุรี

ที่ตั้ง พื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ครอบคลุม อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี อำเภอประจันตคาม และอำเภอเมืองปราจีนบุรี
๑. ความโดดเด่น/ความสำคัญ
เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของไทย ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๕ และได้สมญานามว่า “อุทยานมรดกของกลุ่มประเทศอาเซียน” อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีเนื้อที่ ๒,๒๑๕.๔๒ ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ ป่าดงดิบแล้ง ป่าดงดิบชื้น ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า อยู่ในระดับความสูง ๔๐๐ – ๑,๐๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง มีเทือกเขาสลับซับซ้อนกัน ได้แก่ เขาร่ม, เขาแหลม, เขาเขียว, เขาสามยอด และเขาฟ้าผ่า ด้านทิศเหนือ และตะวันออกเป็นพื้นที่ลาดลง ทิศใต้และตะวันตกเป็นที่สูงชัน เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธารที่สำคัญ ๕ สาย ได้แก่ แม่น้ำปราจีน, แม่น้ำนครนายก, ลำตะคอง, ลำพระเพลิง และห้วยมวกเหล็ก
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มีพืชพรรณ ๓,๐๐๐ ชนิด, ผีเสื้อ ๑๘๙ ชนิด, นกป่า ๓๕๐ ชนิด และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ๗๑ ชนิด


๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม ของทุกปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่าง ๆ
– นักท่องเที่ยวชาวไทย ผู้ใหญ่ ๔๐ บาท / คน เด็ก ๒๐ บาท / คน
– นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผู้ใหญ่ ๔๐๐ บาท / คน เด็ก ๒๐๐ บาท / คน
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– พักแรมแบบแคมป์ปิ้ง
– ชมธรรมชาติ พืชพรรณ และสัตว์ป่า
– ท่องเที่ยวล่องแก่ง ชมความสวยงามของน้ำตกต่าง ๆ
– เส้นทางเดินป่า
๖. เบอร์โทรศัพท์
– ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๗
– บ้านพัก ๐๘๖ ๐๙๒ ๖๕๒๙
– ด่านตรวจศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ ๐๔๔ ๒๔๙ ๓๐๕
– ด่านตรวจเนินหอม ๐๙๐ ๗๘๒ ๑๙๒๙
๗. ช่องทางออนไลน์
http://www.khaoyainationalpark.com/
https://www.facebook.com/KhaoYaiNationalPark
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
/ ห้องน้ำ / ทางลาด / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

น้ำตกพรหมโลก จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง.ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๑. เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีลานหินกว้างและสวยงาม มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีต้นน้ำที่เกิดจากเทือกเขานครศรีธรรมราชไหลลงมาบนแผ่นหิน ๔ ชั้น (หนาน) ได้แก่ หนานบ่อน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว หนานวังอ้ายเล สายน้ำไหลผ่านหมู่ไม้นานาพันธุ์ ริมเชิงเขาแล้วไหลไปเป็นคลองท่าแพและลงสู่อ่าวไทยที่ตำบลปากพูน น้ำตกพรหมโลกเป็นสถานที่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิตติ์ พระบรมราชินีพันปีหลวงได้เสด็จมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๒ ในครั้งเสด็จจังหวัดนครศรีธรรมราช
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
08.30-16.30 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
มกราคม – เมษายน
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
คนไทย
– เด็ก 20 บาท
– ผู้ใหญ่ 40 บาท
ต่างชาติ
– เด็ก 100 บาท
– ผู้ใหญ่ 200 บาท
รถยนต์ 30 บาท
มอเตอร์ไซด์ 20 บาท

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น

น้ำตกจ๊อกกระดิ่น เป็นภาษาพม่า เป็นชื่อเพี้ยนมาจากคำเดิมว่า “ก๊อกกระด่าน” จ๊อก หรือ ก๊อก หมายถึง หิน และกระดิ่น หรือ กระด่าน หมายถึง น้ำตก มีความหมายรวมกันว่า เป็นน้ำตกที่ไหลผ่านซอกหินผา มีแหล่งกำเนิดเป็นน้ำที่ผุดขึ้นมาจากภูเขาอีปู่ ตั้งอยู่ในพื้นที่เหลืองแร่ทังสเตน ไหลผ่านหมู่บ้าน ความสูงของน้ำตกประมาณ 34 เมตร และมีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร บุคคลที่ได้เล่นน้ำตกแห่งนี้เปรียบเหมือนได้อาบน้ำแร่ไปในตัว

อัตราค่าบริการผ่านเข้าอุทยานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

ค่าบริการ สำหรับบุคคล

ชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท

ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 200 บาท เด็ก 100 บาท

ค่าบริการสำหรับยานพาหนะ

รถจักรยานยนต์ 20 บาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคล 30 บาท รถยนต์บรรทุกไม่เกิน 1 ตัน 30 บาท รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน 12 ที่นั่ง 30 บาท

ค่าบริการกางเต็นท์ 30 บาท