Siamese Tin Park จังหวัดระนอง

ที่ตั้ง 102/1 ซอยเจริญราชฏร์ 3 หมู่ 1 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
 ๑.ประเภทของที่พัก/โรงแรม/รีสอร์ท/บังกะโล
๒.จำนวนห้อง 28 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา
ห้องพัก Standard Superior Deluxe Suit Family Room
ราคา(บาท) / 1,020 / 1,274
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
กิจกรรมปั่นจักรยานเที่ยวในชุมชนยามเช้า
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
06 2445 3509
๖.ช่องทางออนไลน์
เพจ : Siamese Tin Park ไซมิสติน ปาร์ค
: ST Resort, Siamese Tin Park Ranong

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.ประเภทของที่พัก รีสอร์ท
๒.จำนวนห้อง 72 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา บังกะโลราคา ๗๕๐ บาท ห้องแถวราคา 950 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
เครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง
 ๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9655 5016
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : Winter Flowers Garden สวนดอกไม้เมืองหนาว เบตง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท & สปา จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่๒ ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑.ประเภทของที่พัก รีสอร์ท
๒.จำนวนห้อง 35 ห้อง
๓.ประเภทห้องพัก/ราคา บังกะโลราคา 1,000 บาท ห้องธรรมดาราคา 650 บาท ห้องนอนรวม พักได้ 11 คน ราคา 2,200 บาท
๔.สิ่งอำนวยความสะดวก/กิจกรรมพิเศษ
เครื่องทำน้ำอุ่นทุกห้อง Wifi ห้องซาวน่า และบ่อแช่น้ำร้อนสลับกับบ่อแช่น้ำเย็น
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9655 5016
๖.ช่องทางออนไลน์
เฟสบุ๊ค : บ่อน้ำร้อนรีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เบตง จ.ยะลา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม