ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี

ชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุหนองบัว เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเมืองมีบ้านเรือนผู้คนอาศัยหนาแน่น  มีโรงพยาบาล  ส่วนราชการตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง  เช่น  โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว  ค่ายสมเด็จกรม พระยาดำรงราชานุภาพ (ตชด.๒๒)  กองบังคับการตำรวจทางหลวงที่ ๖  โรงเรียนเมืองอุบล  มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น  โรงพยาบาลราชเวช  ห้างบิ๊กซี  ห้างแม็คโคร  สถานีขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี  และห้างร้านต่าง ๆ อีกมากมาย

อัตลักษณ์และความโดดเด่นของชุมชน คือ เจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งเป็นสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ  ๒๕  ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐  โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์พุทธคยา  ประเทศอินเดีย  ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ  และรูปปั้นพญานาคราช ๒  องค์  ขนาดใหญ่  งดงาม  ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์  

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพระธาตุหนองบัว
เป็นศาสนสถาน  ที่เป็นศูนย์กลางการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนฯ

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดพระธาตุหนองบัว
เป็นอาคารปูนชั้นเดียว  เป็นที่เก็บรวบรวม โบราณวัตถุ เครื่องใช้ประเภทโลหะในสมัยโบราณ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

หาดคูเดื่อ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ชุมชน เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจชายหาดริมแม่น้ำมูล 

สวนพฤกศาสตร์ ดงฟ้าห่วน ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่  และมีสวนสัตว์ให้เที่ยวชมจำนวนมาก

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร  เศรษฐกิจพอเพียง ของนายบุญเหล็ง  สายแวว  หมู่ที่ ๑๖  ตำบลหัวเรือ  อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  บนพื้นที่  ๑๖ ไร่ ประกอบไปด้วยนาข้าว แปลงผักนานาชนิด มะละกอ มะนาว  มะกรูด  ข่า ตะไคร้ และพืชผักอื่น ๆ เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงไก่  เลี้ยงวัว เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่ครบ สมบูรณ์ในทุกด้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

งานบุญประจำปี บุญมหาชาติ
วัดพระธาตุหนองบัว การทำบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติ ทำเหมือนการแห่พระเวสสันดร  เข้าเมือง มีกิจกรรมรำถวายเจดีย์ศรีมหาโพธิ์  กิจกรรมการละเล่นตามสมัยนิยม

งานบุญออกพรรษา
วัดพระธาตุหนองบัว การทำบุญออกพรรษา มีการกวนข้าวกระยาสารท (ข้าวทิพย์)

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม