บ้านคุณย่า สาขาริมทวน

ที่ตั้ง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 35000
๑.อาหารอร่อย หลากหลาย บรรยากาศดี ใกล้สถานที่ท่องเที่ยว วิมานพญาแถน แลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดยโสธร จุดเดียว เที่ยว ชิม ช็อป
2.เมนูเด่น/เมนูแนะนำ
2.1 ปลาส้มทอด
2.2 ต้มส้มปลาคัง
2.3 ไก่ทอดบ้านแคน
๒.๔ ข้าวหอมมะลิอินทรีย์
๒.๕ ยำยอดอ่อนทานตะวันกุ้งสด
๒.๖ แตงโมอินทรีย์
๒.๗ ขนมวุ้นลอดช่องยโสธร
3.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของร้าน
เปิดทุกกัน เวลา ๐๘.๓๐ – ๒๒.๐๐ น.
๔.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4571 1881 , 0 4571 1981
๕.ช่องทางออนไลน์
Facebook บ้านคุณย่า สาขาริมทวน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม