บ้านจอมแจ้ง

ที่ตั้ง 45 หมู่ 1 ตำบลสีกาย เมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000
1. เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่างปี พ.ศ. 2549, สัมผัสวิถีชีวิตชนบทไทย-สปป.ลาว, ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
– เป็นจากการที่ นิตยสาร Moderm Maturithy จังหวัดหนองคายถูกจัดให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับ 7 ของโลกของผู้เกษียณ โดยมีตัวชี้วัดคือ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการเข้าถึงเทคโนโลยี ทั้งประเพณี วิถีชีวิตที่เรียบง่าย อัธยาศัยที่ชาวบ้านมีต่อนักท่องเที่ยวต่างถิ่น และปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ในเทศกาลออกพรรษา จึงทำให้เกิดเป็น “กลุ่มโฮมสเตย์บ้านจอมแจ้ง” ขึ้น เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในทุกครั้งที่เวียนมาดูปรากฏการณ์มหัศจรรย์หรืออยากมาศึกษาวัฒนธรรมริมฝั่งโขงแห่งนี้ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกภูมิภาคให้เดินทางมายังริมแม่น้ำโขง เพื่อจะสัมผัสความอัศจรรย์แห่งมหานทีสายนี้สักครั้งในชีวิต จุดที่มีบั้งไฟลอยขึ้นจากสายน้ำโขงมากที่สุดคือที่นี่ หมู่บ้านจอมแจ้ง ซื่งเคยมีขึ้นมากถึง 400 ลูกในคืนเดียว ชาวบ้านริมฝั่งน้ำโขงล้วนผูกพันกันตำนานเรื่องราวพญานาค หากมีบั้งไฟพญานาคที่ใด นั่นคือความเป็นมงคลของสถานที่นั้น คนต่างถิ่นที่เดินทางมาชมปรากฏการณ์อัศจรรย์นี้เป็นเสมือนแขกที่ชาวท้องถิ่นต้องให้การต้อนรับอย่างดีที่สุด ทว่าสิ่งที่จะได้พบมิใช่เพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ที่นี่ยังมีเสน่ห์ของวิถีชีวิตผู้คนลุ่มน้ำโขง รอยยิ้มแจ่มในสีหน้า และความเป็นกันเองของคนในชุมชนบ้านจอมแจ้ง อีกทั้งการใช้ชีวิตในโฮมสเตย์ยังทำให้ได้ลิ้มลองอาหารพื้นบ้าน ชมการแสดงพื้นเมือง และลองชิมสินค้าชุมชนที่สร้างชื่อให้กับที่นี่ คือ ถั่วตัด และถั่วอบสมุนไพร สินค้าเหล่า ล้วนเคยได้รับรางวัลมาแล้วทั้งสิ้น บ้านพัก 37 หลัง รับสามารถนักท่องเที่ยวได้ถึง 200 คนต่อวัน อุปกรณ์พักอาศัยตามวิถีชีวิตพื้นบ้านชาวหนองคาย ทำให้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเอื้ออาทรของคนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ที่นี่เหมาะสำหรับคนที่มาเที่ยวหนองคาย แล้วอยากพักผ่อน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ช่วงออกพรรษาเดือนตุลาคม
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ –
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
ชมทิวทัศน์ / ชมธรรมชาติ / ดูดาว / ดูหิ่งห้อย
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 4201 3288, 08 1050 1136
7. ช่องทางออนไลน์
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านจอมแจ้ง จังหวัดหนองคาย

บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง และหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยวที่โดดเด่นในด้านวิถีชุมชนที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ชาวบ้านมีอาชีพทำการเกษตร ยึดถือขนบประเพณีแบบอีสานอย่างเข้มแข็ง เช่น การรักษาประเพณี ฮีต 12 ครอง 14 จากอดีตจนถึงปัจจุบัน

“ใส่บาตรข้าวเหนียว เหลียวมองลำของ ลิ้มลองอาหารอีสาน  ผูกเสี่ยว  รำบายศรี  วิถีไทยอีสาน  ชุมชนบ้านจอมแจ้ง” วิถีชวิตเรียบง่ายแบบชาวอีสาน มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง มีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม พึ่งพาตนเองได้ มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดธรรมรัตนากร เป็นสถานที่ประดิษฐานของหลวงพ่อสมพาน (หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่ในพระอุโบสถเก่า

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมแม่น้ำโขง บ้านจอมแจ้งเป็นหมู่บ้านที่มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นฝั่งประเทศลาวได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

แหล่งเรียนรู้ปุ๋ยชีวภาพ อาชีพส่วนใหญ่ของชาวบ้านจะเป็นอาชีพเกษตรกร จึงมีการผลิตปุ๋ยชีวภาพไว้ใช้เองและมีการแลกเปลี่ยนรู้ภายในชุมชน หากนักท่องเที่ยวเดินทางมา สามารถเยี่ยมชมวิธีการสาธิตและทดลองทำได้

กิจกรรมการท่องเที่ยว

กิจกรรมต้อนรับประทับใจ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน คล้องมาลัยดอกรัก จากชาวบ้านในชุมชน

รับฟังบรรยาย ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเกี่ยวกับประวัติยาวนานของหมู่บ้านที่มีมากว่า ๑๕๙ ปี

ไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อสมพาน (หลวงพ่อใหญ่) และขอโชคลาภจากเรือโบราณ วัดธรรมรัตนากรไหว้พระขอพรกับหลวงพ่อสมพาน(หลวงพ่อใหญ่) พระพุทธรูปเก่าแก่ที่อยู่ในพระอุโบสถเก่า ขอโชคลาภจากเรือโบราณที่อยู่ภายในวัด

เยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ สถานีเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และสถานีเรียนรู้ โฮมสเตย์ ประกอบด้วย สถานีเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ สถานีเรียนรู้โฮมสเตย์

ชิมอาหารลาว (อีสาน) กินพาแลง ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาหารที่ชุมชนต้อนรับนักท่องเที่ยวจะเป็นอาหารประเภทปลา เช่น ลาบปลา ต้มปลา ทอดปลา นึ่งปลา ลวกผัก แจ่ว เป็นต้น ผักที่นำมาให้นักท่องเที่ยวรับประทานบางครั้งจะใช้ผักที่มีตามฤดูกาลซึ่งเป็นผักพื้นบ้านอีสาน

เบิ่งสาวรำบายศรี ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประเพณีผูกเสี่ยว เพื่อความเป็นสิริมงคลของผู้ที่มาเยี่ยมเยือน โดยนักดนตรีและนางรำจะเป็นเด็ก เยาวชน และประชาชนที่อยู่ในชุมชน

ม่วนซื่นโห่แซวตามแนวอีสาน (ฟ้อนรำวง) ศูนย์เรียนรู้ชุมชน หลังจากทำการผูกเสี่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมฟ้อนรำวงร่วมกับชาวบ้านได้

ใส่บาตรข้าวเหนียวริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณถนนริมโขง ตื่นเช้าแจ่มใสใส่บาตรข้าวเหนียวริมฝั่งแม่น้ำโขง

สูดโอโซนยามเช้า/ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง บริเวณถนนริมโขง ชมทิวทัศน์ริมน้ำโขง สามารถปั่นจักรยานเยี่ยมชมวิถีชีวิตภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงได้

เยี่ยมชมฐานเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/แปรรูปอาหาร ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต/ศูนย์สาธิตฯ/ร้านค้าชุมชน การแปรรูปอาหาร ถั่วตัด/ ไข่เค็ม สถานีเรียนรู้การเกษตรผสมผสาน

จับจ่ายซื้อของฝากจากชุมชน ศูนย์เรียนรู้ชุมชน ผลิตภัณฑ์ในชุมชนบ้านจอมแจ้งที่โดดเด่น คือ ขนมถั่วตัดซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป ๕ ดาว ถั่วอบสมุนไพร ไข่เค็ม แจ่วแดง (ปลาร้าบอง) มะเขือเทศเชื่อมจะมีในบางฤดูกาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม