ชุมชนคุณธรรมบ้านถ้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

มีเรื่องเล่าขานเป็นตำนานมาจากในอดีต วันหนึ่งมีเจ้าเมืองที่ไม่ปรากฎพระนามเสด็จมาระหว่างที่กำลังชมภูมิประเทศ มีหญิงชาวบ้านเห็นพระองค์เหน็ดเหนื่อย จึงเข้ามาถวายน้ำดื่มแก้กระหายแต่ในขันน้ำมีหญ้าคาลอยอยู่เจ้าเมืองทรงกริ้วและเรียกให้หญิงชาวบ้านมาเข้าเฝ้า หญิงชาวบ้านอธิบายว่าต้องใส่หญ้าคาลงไปเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าเมืองรับเสวยน้ำในขณะกำลังเหนื่อย เพราะอาจทำให้จุกเสียดและประชวร เจ้าเมืองได้ฟังก็ซาบซึ้ง จึงพระราชทานแหวนให้หญิงชาวบ้านเป็นการตอบแทน เรียกว่าธรรมรงค์ ต่อมาชาวบ้านได้เรียกชุมชนนี้ว่า บ้านธรรมรงค์ และเป็นบ้านถ้ำรงค์ มาจนปัจจุบัน

ชุมชนถ้ำรงค์เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่คนในชุมชนยังคงดำเนินวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม มีความพร้อมในทุกด้าน ๆ ด้านศาสนา ด้านชุมชน ด้านวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณี จึงทำให้การบริการจัดการต่าง ๆ เป็นไปในทางที่ดี เพราะคนในชุมชนทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการดำเนินงานทำให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จมีการรวมกลุ่ม    
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดถ้ำรงค์
เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาประวัติที่ไม่ค่อยชัดเจนนัก ไม่มีใครรู้ว่าวัดนี้ก่อสร้างแต่เมื่อใดแม้แต่เจ้าอาวาสคนแรกมาพบ คือ หลวงพ่อผ่าน ได้ทำการสร้างกุฏิสงฆ์ใหม่ซึ่งย้ายจากที่เดิมมา สร้างโรงเรียน นามว่า โรงเรียนวัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) หลังจากนั้นท่านได้มรณภาพ ต่อมาไม่นานก็ได้แต่งตั้ง พระภิกษุเทพ ฉายา สิริธโร เป็นเจ้าอาวาส ท่านสามารถดูฤกษ์ งามยามดี ปลูกบ้าน เจิมรถ เจิมบ้าน จนมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จนได้รับเลื่อนสมณะศักดิ์เป็น พระครูบรรพตวิบูลกิจ เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูสุนทรวัชรกิจ.ดร.
หลวงพ่อดำ
หลวงพ่อดำ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ เป็นรูปหล่อสีดำทั้งองค์ หลวงพ่อดำมีอายุประมาณ ๗๐๐ ปีแล้ว บริเวณเท้าของหลวงพ่อดำมีโซ่ล่ามอยู่ มีตำนานเล่าว่าหลวงพ่อดำเป็นพระเจ้าชู้เวลาพลบค่ำ เมื่อสาวชาวบ้านเสร็จจากการทำไร่ทำนาต่างพากันเดินกลับบ้าน หลวงพ่อดำก็จะเข้าไปพูดจาเกี้ยวพาราสี ชาวบ้านทนพฤติกรรมของท่านไม่ได้ จึงนำโซ่มาล่ามที่ขาไม่ให้ท่านออกไปไหน
หลวงพ่อขาว
หลวงพ่อขาว ประดิษฐานอยู่ในถ้ำคนละด้านกับเขาถ้ำรงค์ แต่ตอนหลังถ้ำของหลวงพ่อขาวพังทลายลง ชาวบ้านจึงอัญเชิญหลวงพ่อขาวมาบูรณะซ่อมแซมใหม่ จึงนำมาประดิษฐานเคียงคู่กับหลวงพ่อดำ มีความเชื่อกันว่า หลวงพ่อขาวน่าจะเป็นพระสงฆ์ที่มีตัวตนมาก่อน เป็นพระที่บวชเรียนมานานชาวบ้านเคารพนับถือจึงสร้างรูปหล่อขึ้นมา
ศาลาท่าชื่น (ศาลเจ้า)
ศาลพ่อปู่อินทนินท์เป็นศาลที่ตั้งอยู่ที่ใกล้ท่าชื่นลำห้วยคลองกะลาตาย  เป็นศาลที่ชาวบ้านภายในหมู่บ้านให้ความนับถือ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ลำห้วยถ้ำรงค์
เป็นลำห้วยที่ชาวบ้านใช้ในการทำการเกษตรซึ่งจะมีน้ำอยู่ตลอดทั้งปี
เขาถ้ำรงค์
ภูเขาถ้ำรงค์ อยู่บริเวณตรงข้ามวัดถ้ำรงค์ จะมีปากถ้ำเล็กๆถ้ำหนึ่งเป็นทีประดิษฐานของหลวงพ่อดำ

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์เรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน
นายสง่า สว่างจิต ภูมิปัญญาการทำเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงไก่ ปลูกผัก สวนครัว เลี้ยงกบ เพาะเชื้อเห็ด การทำเกษตรปลูกสวนกล้วย มะนาว ต่างๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การทำว่าว เรียนรู้การทำว่าวจุฬาแบบโบราณ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ว่าว ของที่ระลึก
ศูนย์เรียนรู้การทำว่าว นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมกับศูนย์โดยทำว่าวและสามารถนำกลับไปบ้านได้
การนั่งรถราง
หมู่ ๓  ร่วมกิจกรรมนั่งรถรางรอบหมู่บ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม