ชุมชนคุณธรรมวัดท่าบันเทิงธรรม จังหวัดนนทบุรี

วัดท่าบันเทิงธรรม สันนิษฐานว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๘๖ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) ถูกสร้างขึ้นโดยราชสกุลปราโมช และได้รับการทำนุบำรุงให้เจริญขึ้นตามลำดับ จนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๑ ได้เพิ่มเติมนามวัดเป็น “วัดท่าบันเทิงธรรม” มีปูชนียสถานสำคัญ คือ รอยพระพุทธบาท

การร้อยพวงมาลัย เป็นอาชีพของชาวบ้านในชุมชน ต้นพุดเป็นพืชประจำท้องถิ่น พวงมาลัยที่ร้อยมีคุณค่าและความสวยงาม และการร้อยพวงมาลัยเป็นอาชีพของชาวบ้านในชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ จนมาถึงรุ่นลูก-หลาน เป็นอาชีพหลักของครอบครัว

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

โบสถ์หลวงพ่อหมอ
เป็นโบสถ์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ และมีหลวงพ่อหมอ ที่ประชาชนเคารพนับถือ เนื่องจากมาขอพรให้หายป่วย แล้วหายป่วย จึงได้ชื่อหลวงพ่อหมอ

เจดีย์ ๓ องค์
มีอายุ ๑๕๐ ปี ซึ่งในสมัยโบราณจะนำของมีค่ามาใส่ไว้ในเจดีย์ เช่น เงิน ทอง พระพุทธรูป

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ้านนนท์คาเฟ่
เป็นบ้าน และทำร้านกาแฟ ในพื้นที่ครอบครัว มีคนในครอบครัวช่วยกันทำร้านกาแฟ อาหาร และทำสวน นาผสม มีปลูกข้าวนาปลัง ต้นไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วย ผักสวนครัวไว้กินเอง

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ฟาร์มเห็ดหลินจือ
ความเป็นมา อยากให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้มีอาชีพอยู่กับบ้านไม่ต้องไปทำงานไกลบ้าน

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ล่องเรือ
คลองบางโสน ชมวิถีชีวิตบ้านริมน้ำ
กลองยาว
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม