บ้านสีกายเหนือ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.สีกาย อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000
1. มีโฮมสเตย์ริมฝั่งแม่น้ำโขง สัมผัสวิถีชีวิตชุมชน ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 มีสมาชิกจำนวน 33 ครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนของพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคายและองค์การบริหารส่วนตำบลสีกาย เป็นโฮมสเตย์ไทยที่ได้มาตรฐานรองรับถึง 8 ปีซ้อน จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลักษณะบ้านพักที่จัดทำเป็นโฮมสเตย์ จะเป็นบ้านครึ่งตึกครึ่งไม้เป็นส่วนใหญ่ การให้บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดสรรบ้านของตนเองที่มีอยู่แล้ว ให้ว่างพอที่จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเพื่อให้สามารถมาเข้ารับบริการได้ และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่ชุมชนได้จัดขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวเกิดประสบการณ์ และการเรียนรู้ใหม่ที่แปลกออกไป
 บ้านสีกายเหนือ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางเกษตรกรรมริมฝั่งแม่น้ำโขง คนในชุมชนคงยังรักษาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานไว้อย่างดี และเปิดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน
2. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
3. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนธันวาคม – เมษายน หน้าหมู่บ้านจะเป็นหาดทรายทอดยาวริมน้ำโขง สามารถชื่นชมบรรยากาศริมโขงได้ทั้งช่วงเช้าและเย็น
4. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
5. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
– ท่องเที่ยวหาดสีกาย หาดทรายยาวขาวสวย สะอาด
– ล่องเรือชมวิวแม่น้ำโขง ชมธรรมชาติ และวิถีชีวิตริมน้ำ
– ขี่จักรยานตามเส้นทางริมแม่น้ำโขง
– นั่งพักผ่อนริมโขง
– นวดแผนโบราณ
6. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
08 9577 4267
7. ช่องทางออนไลน์-
8. สิ่งอำนวยความสะดวก
ห้องน้า / ที่จอดรถ / จุดบริการนักท่องเที่ยว / ร้านอาหาร 

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

ชุมชนคุณธรรมบ้านสีกายเหนือ จังหวัดหนองคาย

มีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง และหมู่บ้าน นวัตวิถี สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์และถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมากในแต่ละปี 

ชุมชนติดริมฝั่งแม่น้ำโขง มีต้นทุนทางวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ บรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่ การพักผ่อนและถ่ายภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็งของบวรใน ๓ มิติ ประกอบด้วย การตักบาตรริมฝั่งแม่น้ำโขง การปลูกผักสวนครัวใช้ในครัวเรือนและการปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีอยู่สม่ำเสมอ

 แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดล่องเรือ เป็นวัดโบราณที่ชาวบ้านสีกายเหนือให้ความเคารพ นับถือ 

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ริมโขง หมู่บ้านสีกายเหนือมีทัศนีย์ภาพติดแม่น้ำโขง สามารถมองเห็นประเทศลาวได้

ไร่มะเขือเทศ ชาวบ้านจะปลูกมะเขือเทศในฤดูหนาว โดยจะปลูกบริเวณริมแม่น้ำโขง

หาดสีกาย ในฤดูร้อน แม่น้ำโขงจะมีปริมาณลดลงทำให้เห็นหาดทรายขึ้นบริเวณริมฝั่ง  แม่น้ำโขง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่นน้ำได้

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สาธิตการทำนาโยนและการปลูกพืชผักต่าง ๆ

กิจกรรมการท่องเที่ยว

สาธิตการทำนาโยนและการปลูกพืชผักต่าง ๆ ศูนย์โฮมสเตย์บ้านสีกาย เป็นกิจกรรมตอนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมเยือน 

สาธิตการแปรรูปต่าง ๆและเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์โฮมสเตย์บ้านสีกายและกลุ่มต่าง ๆ เรียนรู้ ชมวิธีการสาธิต และทดลองทำ เช่น การแปรรูปมะเขือเทศเชื่อม การทำนาโยน

ล่องเรือชมแม่น้ำโขง แม่น้ำโขง นักท่องเที่ยวสามารถนั่งเรือชมวิถีชีวิตไทย-ลาว ตามลำแม่น้ำโขงได้ 

ปั่นจักรยาน บริเวณถนนริมโขง นักท่องเที่ยวสามารถปั่นจักรยานชมบรรยากาศในชุมชนและริมแม่น้ำโขงได้

ตักบาตร บริเวณถนนริมโขง ตื่นเช้าสูดอากาศริมโขง ใส่บาตรยามเช้า บริเวณริมแม่น้ำโขง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม