ชุมชนคุณธรรมบ้านโนนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์

บ้านโนนบุรี อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 32 กิโลเมตร ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 มีเนื้อที่ 7.5 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลาดเชิงเขา มีภูเขาที่สำคัญคือ ภูสิงห์ และภูกุ้มข้าว มีจำนวนครัวเรือน 248  ครัวเรือน 

เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม มีทรัพยากรทางธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่โดดเด่นซึ่งดำเนินการโดยชุมชน 

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดพุทธาวาส (ภูสิงห์)
ตั้งอยู่ในพื้นที่ภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของภาคอีสานซึ่งพุทธศาสนิกชนให้ความเคารพคือ พระพรหมภูมิปาโล ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 10.5 เมตร สูง 17.80 เมตร สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2511 

 แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติวิทยา ภายในจัดแสดงซากกระดูกไดโนเสาร์และความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตทั้งเชิงวิชาการและการอนุรักษ์ 

สะพานเทพสุดา
เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 2 ช่องจราจร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสะพานข้ามเขื่อนลำปาว จากบริเวณแหลมโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ถึงบริเวณเกาะมหาราช ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรีก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2549 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 และเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสะพานเทพสุดาอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สวนอินทผาลัมสุพรรณ์
ตั้งอยู่ที่บ้านโสกทราย  หมู่ 8  ตำบลสหัสขันธ์  อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมการท่องเที่ยว

การแสดงรำวงคองก้า
ชุมชนโนนบุรีการแสดงรำวงคองก้า เป็นการแสดงท้องถิ่นที่มีเสน่ห์และคุณค่าทางวัฒนธรรม ชาวชุมชนได้นำรำวงคองก้ามาจัดแสดงให้ผู้ที่มาพักโฮมสเตย์ได้รับชมและร่วมรำวงเพื่อความสนุกสนานและร่วมสัมผัสวิถีชุมชน

ถนนสายบุญ
ถนนไดโนโรดนักท่องเที่ยวที่มาพักโฮมสเตย์  จะได้ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรร่วมกับผู้คนท้องถิ่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและสัมผัสวิถีชุมชน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม