เกาะลิบง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
 ๑.เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรัง เป็นแหล่งหญ้าทะเลแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งเป็นอาหารของเหล่าพะยูน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดูนกทะเลชนิดต่าง ๆ มีชายหาดที่สวยงาม ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง สวนยางพารา และสวนผลไม้เป็นหลัก วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวบ้านที่เรียบง่าย เหล่านี้จึงเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ประจำเกาะลิบงที่ชวนหลงใหล เกาะลิบง เป็นแหล่งพบฝูงพะยูนมากที่สุดในประเทศไทย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งชาวลิบงเองร่วมกันอนุรักษ์ด้วยหัวใจ เกาะลิบงถือเป็นสวรรค์ของนักดูนกอีกแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะบริเวณหาดตูบ เป็นถิ่นอาศัยของนกทะเลและนกชายเลนที่หนีหนาวเข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่จะปรากฏช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่ ทุกวันเวลา 0๖.00 – 1๘.๐0 น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน) เดือนธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ -ค่าเรือโดยสาร คนละ ๔๐ บาท
– ค่าเหมาเรือ ลำละ 560 บาท ต่อเที่ยว
– ค่าเหมารถซาเล้ง คิดตามระยะทาง
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ :ชมพะยูน ชมสะพานหิน การตกหมึก การนั่งเรือไปยังเกาะใกล้เคียง ชมฝูงนกอพยพจากไซบีเรีย ลิ้มรสอาหารทะเลสดๆ
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๙ ๓๒๒๗ ๖๐๓๖
๗. ช่องทางออนไลน์ Facebook : Jeerasak Pangta
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ / ทางลาด/ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม

วิถีชีวิตชุมชนชาวประมงบ้านท้องโตนด จังหวัดชุมพร

ที่ตั้ง หมู่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
 ๑. บ้านท้องโตนด ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลด่านสวี อำเภอสวี ประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพประมงพื้นบ้าน นักท่องเที่ยวสามารถศึกษาวิถีชีวิตชุมชนชาวประมง และศึกษาการอนุรักษ์พันธ์ปูม้าได้ที่กลุ่มธนาคารปูม้า ชุมชนบ้านท้องโตนดที่ได้มีการจัดตั้งร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยในปี พ.ศ.2564 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืน จากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ นอกจากนี้ อ่าวท้องโตนดยังมีสิ่งที่น่าสนใจที่มีเปลือกหอยนับล้านชิ้น ทอดยาวเต็มหาด 3 กิโลเมตร ชาวบ้านเผยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดมากว่าร้อยปี ด้านหน้าชายหาดจะมองเห็นเกาะแก่งจำนวนมาก รวมไปถึงเกาะกุลา ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากไปพักผ่อน พากันไปดำน้ำดูปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และน้ำทะเลที่ใสสะอาด
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ตลอดเวลา ต้องแจ้งล่วงหน้า
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
เดือนกุมภาพันธ์ – ตุลาคม
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 080 074 6762
๖.ช่องทางออนไลน์ https://www.facebook.com/mungmingChalita/
๗.สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม