ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์ จังหวัดสมุทรสงคราม

ที่ตั้ง ๓๒/๑ หมู่ ๗ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ปิ่นสุวรรณ เบญจรงค์
๒. ชื่อผู้ประกอบการ บริษัท ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ จำกัด
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ต่างหูเบญจรงค์ลายดอกกุหลาบ
ในการผลิตเบญจรงค์แต่ละครั้งมักมีเบญจรงค์ที่มีตำหนิ หรือแตกหัก จึงมีการนำชิ้นส่วนที่แตกหัก หรือชิ้นที่มีตำหนิมาตัดเอาส่วนที่ยังใช้ได้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับเบญจรงค์ เพื่อเป็นการนำสิ่งของที่ไม่มีคุณค่ามาสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และลายที่ใช้ คือลายกุหลาบ ซึ่งเป็นลายในสมัยรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
ทุกวัน ๐๘.๐๐ น. -๑๗.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๓๔๗๕ ๑๓๒๒
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook: ปิ่นสุวรรณเบญจรงค์ P.BEN THAILAND

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม