ภูสิงห์ (หินสามวาฬ) บึงกาฬ

รที่ตั้ง ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
๑.ภูสิงห์ โดดเด่นด้วยภูเขาหินทราย หน้าผา ถ้ำ กลุ่มหินรูปทรงต่างๆ และผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะ หินสามวาฬ มีลักษณะเป็นภูเขาหินทรงมนทอดตัวยาวเรียงกัน 3 ก้อน มองจากทางอากาศจะเห็นคล้ายเป็นวาฬพ่อ แม่ ลูก ว่ายน้ำด้วยกัน ซึ่งน้ำในที่นี่ก็คือผืนป่าที่เขียวขจีนั่นเอง และเมื่อมองจากบนหินสามวาฬออกไป จะพบกับทัศนียภาพของป่าภูวัว ห้วยบังบาตร แก่งสะดอก หาดทรายแม่น้ำโขง และขุนเขาของเมืองปากก
๒.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
05.00 – 17.00 น.
๓.ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว (ช่วงเดือน)
ธันวาคม – กุมภาพันธ์
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ค่าจ้างเหมารถขึ้นหินสามวาฬ 500 บาท/คัน)
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ ชมวิว ถ่ายภาพทิวทัศน์
๖.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม 08 4792 505
๗.ช่องทางออนไลน์ –
๘.สิ่งอำนวยความสะดวก/ห้องน้ำที่/จอดรถฝศูนย์บริการ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม