หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา

ที่ตั้ง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
๑. หาดสมิหลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีชื่อเสียงขอจังหวัดสงขลา มีโขดหินขนาดย่อมยื่นลงทะเล หาดทรายขาวละเอียดที่เรียกว่า “ทรายแก้ว” มีป่าสนร่มรื่น จากหาดสมิหลาสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของเกาะหนูเกาะแมว จนมีคำกล่าวว่าใครมาเยือนสงขลาแล้วไม่มาเยือนหาดสมิหลาก็เหมือนมาไม่ถึงสงขลา มีสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงรูปปั้น นางเงือกทอง โดยรอบบริเวณได้จัดสวนหย่อมไว้ร่มรื่นเหมาะเป็นที่นั่งพักผ่อนยามเย็น เมื่อมองออกไปในทะเลจะเห็น เกาะหนู เกาะแมวอันเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่ง สำหรับนางเงือกทอง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของหาดสมิหลา นั้น เป็นนิยายปรัมปราของไทยได้เล่าไว้ว่า ในวันดีคืนดีนางเงือกจะมานั่งหวีผมบนชายหาดด้วยหวีทองคำ กระทั่งวันหนึ่งมีชายชาวประมงเดินผ่านมาทำให้นางเงือกตกใจรีบหนีลงทะเลไป โดยลืมหวีทองคำไว้ ชาวประมงเห็นดังนั้นก็เก็บหวีทองคำไว้ แล้วเฝ้านั่งคอยนางเงือกแต่นางเงือกก็ไม่เคยปรากฏกายให้เห็นอีกเลย ต่อเมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๐๙ อาจารย์จิตร บัวบุศย์ ก็ได้ออกแบบปั้นและหล่อรูปนางเงือกในท่านั่งหวีผม โดยใช้งบประมาณของเทศบาลสงขลา
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดให้เข้าเที่ยวชมตลอดทั้งปี
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว
เปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ –
๕. กิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจ
มีบริการให้ขี่ม้าชมบริเวณชายหาด
๖. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐ ๗๔๓๑ ๑๐๑๕
๗. ช่องทางออนไลน์
อีเมล์ :nfo@songkhlacity.go.th, songkhla.skcity@gmail.com
๘. สิ่งอำนวยความสะดวก
ที่จอดรถ /จุดบริการนักท่องเที่ยว /ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม