ชุมชนคุณธรรมบ้านลาว จังหวัดอ่างทอง

บ้านลาว หมู่ที่ 1 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุในหมู่บ้านลาว เล่าสืบต่อกันมารุ่นสู่รุ่นว่า สมัยกรุงศรีอยุธยาเกิดสงครามสู้รบกับพม่า ได้กวาดต้อนชาวลาวเวียงจันทร์มาช่วยรบโดยมีนายทหารชื่อ ศร สุริยวงศ์ เป็นผู้นำทัพเมื่อเสร็จศึกสงครามแล้วก็ทยอยกลับเวียงจันทร์ เมื่อพบทำเลที่เหมาะสมก็จะตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มเรื่อยมา 

พิธีไหว้พ่อศร สุริยวงศ์ ในวันขึ้น 12 – 13 ค่ำ เดือน 6 โดยจะมีพิธีพาดหมากและทำบุญ ซึ่งเป็นการปฏิบัติสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้

แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์

วัดศุขเกษมธรรมิการาม
สันนิษฐานว่าก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่ 4 ภายในวัดมีอุโบสถหลังเก่า อายุประมาณ 90 ปี และพระสีวลีองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดอ่างทอง

วัดเยื้องคงคาราม
สร้างเมื่อ พ.ศ.2509  พระประธานในอุโบสถ สร้างด้วยหินสี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ต้นตาล 500 ต้น
ต้นตาล 500 ต้น เที่ยวชมทัศนียภาพที่น่าประทับใจ อยู่กลางทุ่งนาได้สัมผัสบรรยากาศแบบธรรมชาติ ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง ที่มีมนต์เสน่ห์ เอกลักษณ์เฉพาะตัว มีธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งทุ่งนา ต้นตาล และแม่น้ำเจ้าพระยา

แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านลาว
ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลาว อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้  เกี่ยวกับชุมชนบ้านลาว

กิจกรรมการท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านลาว การเรียนรู้การทำกระเป๋า การทอเสื่อและดอกไม้ประดิษฐ์จากกาบกล้วย
การทำอั่วพริก
ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านลาว การร่วมประกอบอาหารพื้นบ้าน

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม