กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์น้ำตาลโตนด (กลุ่มดาวราย)(สถานที่สาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม)

ที่ตั้ง หมู่ที่ ๔ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ดาวราย
๒. ชื่อผู้ประกอบการ
นางดำ คล้ายสีนวล
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ น้ำตาลแว่น
น้ำตาลแว่น หรือน้ำผึ้งแว่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้ำตาลโตนด ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวชุมชนวัดพะโคะ ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน หลายชั่วอายุคน และยังได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสาย จนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวชุมชนวัดพะโคะ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาด สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนรองลงมาจากอาชีพหลักคือการทำนา
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์
น้ำตาลผง หรือน้ำตาลผงชงกาแฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากน้ำตาลโตนดเช่นเดียวกับน้ำตาลแว่น มีวิธีการทำคล้ายกับการทำตาลแว่น แต่เปลี่ยนจากการหยอดเป็นแว่นหลังจากที่น้ำตาลเหนียวและข้นได้ที่แล้ว มายีเป็นผง ใช้สำหรับชงกับกาแฟแทนน้ำตาลทราย เป็นการนำไปใช้แทนน้ำตาลได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ชงกาแฟ ทำขนม และ และสำหรับปรุงอาหารคาวหวานได้เช่นเดียวกับน้ำตาลแว่น
ข้อดีของผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนด พบว่าในน้ำตาลโตนดนั้นมีน้ำตาลที่ให้ความหวานที่เรียกว่า “ฟรุ๊คโตส (fructose)” เป็นน้ำตาลที่มักพบตามธรรมชาติในผลไม้ ให้พลังงานเหมือนสารอาหารในกลุ่มคาร์โบไฮเดรตอื่นๆ แม้จะให้พลังงานเท่ากันแต่น้ำตาลฟรุ๊คโตสให้ความหวานมากกว่าน้ำตาลทราย ดังนั้นจึงสามารถใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าเพื่อให้ได้ความหวานที่เท่ากัน ฟรุ๊คโตสดูดซึมได้ช้ากว่ากลูโคส ดังนั้นการหลั่งของอินซูลินหลังการรับประทานน้ำตาลฟรุ๊คโต๊สจะไม่เพิ่มสูงเหมือนในกรณีของน้ำตาลทราย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำตาลโตนดทั้งสองชนิดนี้ จึงเป็นที่นิยมของผู้บริโภค
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
สาธิตและจำหน่ายทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๘ ๖๒๘๙ ๐๓๗๗
๖. ช่องทางออนไลน์
Facebook : ดำ คล้ายสีนวล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม