สวนศรียานครนายก จังหวัดนครนายก

ที่ตั้ง 44/2 หมู่ที่ 6 ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
 ๑. สวนศรียา มีลุงไสว ศรียา เป็นเจ้าของสวนสั่งสมประสบการณ์มากว่า 30 ปี เป็นที่รู้จักของคนวงการเกษตรทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้จุดประกายความคิดในการปรับแต่งกิ่งก้านให้ต้นไม้ธรรมดาๆ กลายเป็นต้นไม้แฟนซีได้อย่างน่าทึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นคนคิดการทำผลไม้ในขวดแก้ว การทำบวบยาวที่สุดและการทำขนุนหกเหลี่ยมจนประสบความสำเร็จ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้ผล สร้างรายได้ใก้แก่การทำเกษตรอย่างเป็นกอบเป็นกำ อีกทั้งเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านวิทยาการเกษตรผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาดูงานที่สวนศรียาอีกด้วย
๒. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน 09.00-17.00. น.
๓. ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการท่องเที่ยว ( เที่ยวได้ทุกเดือน)
๔. ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่/ค่าบริการต่างๆ (ไม่มี)
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
0 3738 4093/08 6320 5358
๖. ช่องทางออนไลน์ –
๗. สิ่งอำนวยความสะดวก /ห้องน้ำ/ที่จอดรถ/ร้านอาหาร

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม