ศูนย์ศิลปาชีพกลุ่มทอผ้าบ้านตรัง

๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ “ผ้าจวนตานีบ้านตรัง สู่ ลีมาตานี”
๒. ชื่อผู้ประกอบการ นางสิริอร ทับนิล
๓. ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอลายจวนตานี
– จุดเด่นของผ้าอยู่ที่เชิงผ้าสีแดงเข้ม ซึ่งเกิดจากการทอโดยใช้เทคนิคพิเศษ และมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การทอผ้าไหมมัดหมี่ลายจวนตานี ซึ่งต่อมาทางกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรังได้ประยุกต์การทอผ้าจวนตานี ด้วยเส้นใยฝ้าย โดยใช้ลวดลายจวนตานีแบบดั้งเดิมผสมผสานกับลายพื้นถิ่นของบ้านตรังเองที่เป็นเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านตรัง 5 ลาย ได้แก่ ลายศรีตรัง ลายกองซัง ลายก้นหอย ลายปักเป้า และลายโคม ปัจจุบันได้รับการคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาว ประเภทผ้าลายพื้นเมืองประจำจังหวัดปัตตานี
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าขาวม้าบ้านตรัง ตะเคียนทอง
– ผ้าขาวม้าบ้านตรัง เป็นผ้าขาวม้าทอมือลายจวนตานี ถักทอด้วยเส้นฝ้ายที่มีความหนานุ่ม เนื้อเหนียวทนนาน สบายไม่ระคายผิว เป็นลายลักษณ์เฉพาะถิ่น เหมาะแก่การซื้อหาเป็นของขวัญแทนใจ
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
– ศูนย์ทอผ้าจวนตานีบ้านตรัง มายอ
ที่ตั้งอยู่ในวัดประเวศน์ภูผา บ้านตรัง เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลตรัง
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– ๐๘ ๑๒๗๗ ๕๘๔๒
๖. ช่องทางออนไลน์
– ผ้าทอจวนตานีบ้านตรัง

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม