กลุ่มผ้าสีมายา จังหวัดยะลา

ที่ตั้ง หมู่ 1 ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
๑.ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ สีมายา
๒.ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มผลิตภัณฑ์สีมายา /ศูนย์เรียนรู้สาธิตการย้อมผ้าสีมายา
๓.ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ผ้าสีมายา
ผ้าสีมายา ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นอย่าง “ดินมายา” ซึ่งมีลักษณะจำเพาะมาเป็นสีมัดย้อมบนผืนผ้า และนำลายจิตรกรรมฝาผนังถ้ำศิลป์ที่มีอายุกว่าพันปี ลายศิลป์ช่องลมของศาลาการเปรียญ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง มาสร้างเป็นลวดลายเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากแบรนด์สีมายา อาทิ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ผ้าชิ้นลวดลายวัฒนธรรม ผ้าคลุมไหล่ และกระเป๋าแฟชั่น
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ : ไข่เค็มสีมายา
รายละเอียดความโดดเด่น : ไข่เค็มสีมายา ที่นำมาคลุกเคล้ากับ ดินมายา ที่ผสมกับเกลือและขี้เถ้า หมักเก็บไว้จนได้ไข่เค็มที่รสชาติกลมกล่อมเหมาะเป็นของฝากที่มีเฉพาะที่ตำบลหน้าถ้ำเท่านั้น
๔.วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
– เปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
๕.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
– นางเนาวรัตน์ น้อยพงษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 9293 7659
๖.ช่องทางออนไลน์ Facebook : ผ้ามัดย้อมสีมายา

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม