ศูนย์การเรียนรู้ทอผ้าบ้านต้นตาล

ที่ตั้ง ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
๑. ชื่อยี่ห้อ/แบรนด์ ผ้าทอมือบ้านต้นตาล
๒. ชื่อผู้ประกอบการ กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล
๓ ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น
๓.๑ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าทอไทยวน
ผ้าทอบ้านต้นตาล ทอจากผ้าไหมประดิษฐ์ ทำจากใยสังเคราะห์ มีความสวยงามและราคาย่อมเยา สามารถนำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าได้หลากหลายแบบ ประเภทผ้าทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าพื้น ผ้าสี่เขา ผ้าลายดอกพิกุลซึ่งเป็นลายโบราณของคนไท-ยวน ส่วนลักษณะเด่นในงานผ้าทอของชาวไท-ยวนแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผ้าพื้นไม่มีลาย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม ใช้เส้นด้ายสีเดียวกันทอเป็นลายขัดธรรมดา ประเภทที่สองเป็นผ้ามีลาย ได้แก่ ผ้าลายขิด ผ้าจก ผ้ามุก ผ้าโสร่ง ผ้าหลาบ ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าทอจะอยู่ตรง “เล็บ” ด้านล่างสุดของชายผ้า จะเก็บเป็นสีเหลืองเรียบร้อย แสดงออกถึงความประณีตในการทอ
๓.๒ ชื่อผลิตภัณฑ์ ผ้าถุง/ย่าม/ผ้าห่ม จากผ้าทอบ้านต้นตาล
เป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผ้าทอบ้านต้นตาล
มีลวดลายที่สวยงาม ใช้ประโยชน์ได้ดี และราคาย่อมเยา เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก
๔. วัน/เวลา/ช่วงเวลา เปิด-ปิด ของสถานที่
เปิดทุกวัน เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
๕. เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อสอบถาม
๐๙ ๓๓๙๘ ๒๖๓๕
๖.ช่องทางออนไลน์
Facebook: กลุ่มอาชีพสตรีทอผ้าบ้านต้นตาล

ที่มา กระทรวงวัฒนธรรม